Meklēt

Mise Svētās Martas nama kapelā 01.06.2018. Mise Svētās Martas nama kapelā 01.06.2018.  (Vatican Media)

Velns sabradā mūsu cieņu un izraisa badu un apspiešanas

Mūsdienu lielvaras turpina ne tikai kristiešu vajāšanas, bet arī vēršas pret daudziem citiem vīriešiem un sievietēm, izmantojot kā "instrumentu" kultūras kolonizāciju, karus, badu un paverdzināšanu. Līdz ar to mēs nedrīkstam būt neprātīgi – sacīja pāvests 1. jūnija rīta Svētās Mises homīlijā.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Vatikāna viesu nama kapelā sapulcējušos ticīgos, Francisks apgalvoja, ka mūsdienu pasaule ir "vergu pasaule". Kari, bads, vajāšanas, spīdzināšanas, apspiešanas ir velna darbs. Kāds varētu jautāt, kāpēc velns aiztiek arī tos, kuri nav kristieši? Svētais tēvs atbildēja, ka katrs cilvēks ir Dieva attēls, un ļaunais grib to iznīcināt.

Vajāšanas ir kristīgās dzīves sastāvdaļa

Apustulis Pēteris savā vēstulē (sal. 1 Pēt 4, 7-13) piemin ticīgo vajāšanas, kas uzliesmo kā uguns. Francisks norādīja, ka vajāšanas ir kristīgās dzīvēs sastāvdaļa, un tās kļūst par svētību. Kā zinām, pats Jēzus tika vajāts par to, ka bija uzticīgs Tēvam.

“Vajāšanas ir savā ziņā tā 'gaisotne', kurā kristietis dzīvo arī šodien, jo arī mūsdienās daudzi jo daudzi tiek vajāti un mirst kā mocekļi tādēļ, ka mīl Kristu. Daudzās zemēs kristiešiem nav tiesību. Ja tu nēsā krustu, tu nonāc cietumā. Šodien cilvēki tiek notiesāti uz nāvi par to, ka viņi ir kristieši. Šodien ir vairāk mocekļu nekā kristietības pirmsākumos. Taču viņu nāve netiek uzskatīta par ziņas vērtu notikumu. Līdz ar to masu mediji par to nerunā. Taču kristieši šodien tiek vajāti.”

Vajāšanas pret cilvēku kā Dieva attēlu

Turpinot homīliju, pāvests vērsa uzmanību arī uz vēl viena veida vajāšanām. Tās ir vajāšanas, kas skar katru vīrieti un sievieti – katru cilvēku, kurš ir dzīvais Dieva attēls. Francisks uzsvēra, ka aiz visām vajāšanām – vai tās būtu kristiešu vai pārējo cilvēku vajāšanas – stāv sātans, kurš grib iznīcināt Dieva attēlu vīrietī un sievietē. Cilvēks tika radīts pēc Dieva attēla un līdzības. Pateicoties tam, starp vīrieti un sievieti valdīja harmonija. Taču ļaunais jau pašā sākumā to iznīcināja. Viņš to izdarīja ar meliem. Tie ir viņa ieroči. Viņš ar milzīgu spēku to dara arī šodien, viņš ir kā sarīdīts pret vīrieti un sievieti, jo kā gan citādi lai izskaidro aizvien pieaugošo iznīcinošo vilni, kas veļas pār cilvēkiem.

Bads, verdzība, kultūras kolonizācija, kari ir velna darbs

Pat ja pasaulē ir ļoti daudz pārtikas, daudzi dzīvo badā. Pāvests norādīja, ka bads ir netaisnība, kuras rezultātā cilvēks tiek iznīcināts. Francisks minēja arī mūsdienu verdzību, kas izpaužas visdažādākajos veidos. Viņš pastāstīja, ka nesen redzēja kādu filmu par migrantiem, kas tiek turēti cietumā, spīdzināti un paverdzināti. "Un tas notiek 70 gadus pēc Cilvēktiesību deklarācijas izdošanas!", viņš iesaucās. 

Šodien notiek arī kultūras kolonizācija, kad lielvaras piespiedu kārtā liek tautām pieņemt lietas, kas ir pretdabiskas, un tas tiek darīts ar vienu mērķi – iznīcināt cilvēku. Tas ir velna darbs. Karš ir vēl viens cilvēku iznīcināšanas līdzeklis. Karš iznīcina Dieva attēlu arī tajos, kuri to plāno, kuri ražo ieročus, lai tikai iegūtu varu pār citiem. Karš iznīcina cilvēku ne tikai fiziski, bet arī morāliski. Tātad, velns necieš, ka cilvēks ir Dieva attēls. Pāvests atzina, ka nav viegli to saprast. Lai to saprastu, ir daudz jālūdzas.

01 jūnijs 2018, 15:04
Lasīt visu >