Meklēt

Vatican News
Mise Svētās Martas nama kapelā 19.06.2018. Mise Svētās Martas nama kapelā 19.06.2018.  (Vatican Media)

Vai ir iespējams mīlēt savu ienaidnieku?

Kristus prasība mīlēt ienaidniekus un par viņiem lūgties ir patiešām liels noslēpums – atzina pāvests 19. jūnija rīta Svētās Mises homīlijā. Viņš minēja pagājušā gadsimta Krievijas kristiešus, kuri tika izsūtīti uz Sibīriju un nolemti nāvei. Vai viņiem bija jālūdzas par valdību, kura viņus tur izsūtīja? Kā tas ir iespējams?

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Pāvests norādīja, ka daudzi izsūtītie Sibīrijā vai ieslodzītie Aušvicas nometnē patiešām arī lūdzās par saviem vajātājiem. Kristus saka: "Mīliet savus ienaidniekus un lūdzieties par tiem, kas jūs vajā". Piedot, lūgties un mīlēt tos, kuri grib mūs iznīcināt…? To mums ir grūti saprast. Tas ir liels izaicinājums.

Piedodam, lai saņemtu piedošanu

Kas attiecas uz piedošanu kā tādu, tad to vēl kaut cik saprotam. Katru dienu, skaitot "Tēvs mūsu", mēs lūdzam, lai Debesu Tēvs mums piedod mūsu parādus kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Tas nav viegli, bet zinām, ka piedošana ir nosacījums tam, lai mums pašiem tiktu piedots. Lūgties par tiem, kuri mums varbūt dara pāri vai tādā vai citādā veidā mūs kaitina, arī nav viegli, bet tomēr mums izdodas to darīt. Taču kā var lūgt Dieva svētību ienaidniekiem – tiem, kuri grib mūs iznīcināt? Francisks atzina, ka daudzi jau minētie nabaga kristieši Sibīrijas aukstumā vai koncentrācijas nometnēs tiešām arī lūdzās par saviem vajātājiem.

Grūti izprotamā Jēzus un mocekļu loģika

Jēzus loģika ir izteikta vārdos, ko Viņš sacīja, būdams piesists krustā: "Tēvs, piedod viņiem, jo viņi nezina, ko dara". Jēzus par viņiem lūdzās. Mirstot, arī sv. Stefans lūdzās par saviem ienaidniekiem. Pāvests atzina, ka mums ir daudz jāmācās no viņiem.

“Cik gan liela plaisa – bezgalīga plaisa – pastāv starp mums, kas dažreiz nespējam piedot pat par vismazākajām lietām, un to, ko no mums prasa Kungs. Viņš ar savu piemēru parāda, ka ir iespējams piedot tiem, kuri mēģina mūs iznīcināt. Paskatoties uz ģimenēm, redzam, ka dažreiz, pēc kāda strīda, laulātajiem ir ļoti grūti vienam otram piedot. Dažreiz ir grūti piedot arī vīramātei vai sievasmātei. Dažreiz dēlam ir grūti lūgt piedošanu savam tēvam. Taču piedot tiem, kuri mēģina tevi nogalināt, kuri grib tevi novākt… No mums tiek prasīts ne tikai piedot viņiem, bet arī lūgties par viņiem, lai Dievs viņus sargā! Un vēl vairāk – mīlēt viņus. Tam var rast izskaidrojumu tikai Jēzus vārdā. Es pats to nespēju.”

Lūgt žēlastību būt pilnīgiem kā Tēvs

Homīlijas noslēgumā pāvests atgādināja, ka mums ir jālūdz žēlastība kaut ko spēt saprast no šī lielā kristīgā noslēpuma un būt pilnīgiem kā Debesu Tēvs ir pilnīgs. Dievs dod savus labumus gan labajiem, gan ļaunajiem. "Šodien padomāsim par saviem ienaidniekiem", mudināja Francisks. "Es domāju, ka katram no mums ir kāds, kurš ir nodarījis sliktu vai grib mums nodarīt sliktu. Mafija saka: 'Tu par to samaksāsi'. Kristietis saka: 'Kungs, svētī viņu un māci man viņu mīlēt'. Padomāsim par to! Lūgsim no Kunga žēlastību spēt mīlēt savus ienaidniekus!

19 jūnijs 2018, 16:18
Lasīt visu >