Meklēt

Vatican News
2018.06.18 Papa Francesco celebra la Messa a Santa Marta 2018.06.18 Papa Francesco celebra la Messa a Santa Marta  (Vatican Media)

Diktatūras sākas ar neslavu ceļošu komunikāciju

“Diktatūras sākas ar neslavu ceļošu komunikāciju,” teica pāvests 18. jūnija rītā Svētās Mises homīlijā. Francisks atgādināja par neslavas destruktīvo spēku. Šai sakarā viņš pieminēja ebreju vajāšanas pagājušajā gadsimtā. Taču šādas traģēdijas notiek arī šodien.

Inese Šteinerte - Vatikāns 

“Ja kāds vēlas sagraut institūcijas, vai personas, tad sāk ar aprunāšanu. Tiek izmantots cilvēku kārdinājums pievērst uzmanību skandāliem masu medijos. Pāvests aicināja vairīties no apmelojošas komunikācijas. Homīlijā viņš vadījās no stāsta par Nabotu, kuru šodien lasām pirmajā Svēto Rakstu lasījumā. Ķēniņš Akabs ir iekārojis Nabota vīna dārzu un piedāvā viņam naudu. Taču šo zemes gabalu Nabots ir mantojis no saviem senčiem un tāpēc atsakās to pārdot. Akabs, būdams kaprīzs gluži kā bērns, kurš sāk raudāt nesaņēmis kāroto lietu, paklausa savas cietsirdīgās sievas Izabeles padomam un netaisnīgi Nabotu apsūdz, liek to nogalināt un piesavinās viņa vīnadārzu. Pāvests secināja, ka Nabots, tātad, ir kļuvis par “mocekli uzticības mantojumam dēļ”, ko bija saņēmis no tēvu tēviem. “Tas bija mantojums, kas sniedzās tālāk par vīnadārzu vien. Tas bija sirds mantojums,” teica Francisks.

Svētais tēvs vērsa uzmanību uz to, cik Nabota vēsture ir līdzīga Jēzus, svētā Stefana un visu mocekļu vēsturei, kuri ir tikuši notiesāti, izmantojot neslavas scenāriju. Taču tikpat paradigmātiska ir arī daudzu cilvēku, tai skaitā daudzu valsts, vai valdības vadītāju rīcība, kuri sāk ar meliem un pēc tam, kad ar neslavas starpniecību ir sagrāvuši gan personu, gan situāciju, tiek spriesta tiesa un apsūdzētais notiesāts.

Kā diktatūras sagroza komunikāciju? Pāvests atzīmēja, ka arī šodien daudzās zemēs tiek izmantota metode sagraut brīvo komunikāciju:

 “Ja pastāv, piemēram, mediju, komunikācijas likums, tad šis likums tiek atcelts. Visa komunikācija nonāk kāda uzņēmuma, kādas sabiedrības rokās, kas nodarbojas ar neslavas celšanu, saka nepatiesību, novājina demokrātisku sadzīvi. Tad nāk tiesneši notiesāt šādi novājinātās institūcijas, vai sagrautās personas, un diktatūra turpina attīstīties. Visas diktatūras ir sākušas tieši tā – ar komunikācijas sagrozīšanu, lai visu komunikāciju nodotu kādas negodīgas personas, negodīgas valdības rokās.”

Francisks pasvītroja, ka arī ikdienas dzīvē notiek līdzīgi – ja kāds vēlas kādu cilvēku sagraut, tad sāk to apmelot, celt neslavu, izsaukt skandālus:

“Izplatīt skandālus ir milzīgs kārdinājums, liels kārdinājums. Ļaudis tiek kārdināti ar skandāliem. Labās ziņas nav kārdinošas. Tās paiet... Taču skandāls: “Vai redzēji? Redzēji, ko tas cits ir izdarījis?” Un tā komunikācija aug, un tas cilvēks, tā institūcija, tā valsts tiek pakļauta iznīcībai. Personas galu galā nav tās, kas tiek notiesātas. Tiek notiesātas “drupas”, kas ir palikušas pāri no personām, no institūcijām, jo tās vairs nav spējīgas aizstāvēties.”

Kārdinājums, ko rada skandāli komunikācijā, iznīcina, tāpat kā tas notika ar Nabotu, kurš vēlējās palikt uzticīgs savam senču mantojumam un to nepārdeva. Spožs piemērs šai ziņā ir arī svētā Stefana vēsture. Viņš teica garu runu, lai aizstāvētos, bet tie, kas viņu apsūdzēja, izvēlējās nomētāt Stefanu ar akmeņiem, nevis klausīties patiesību. “Tā ir cilvēku alkatības drāma,” teica pāvests. Daudzi tiek sagrauti ļaunas komunikācijas dēļ:

“Daudzus cilvēkus, daudzas zemes sagrauj ļaunas un melīgas diktatūras. Padomāsim, piemēram, par pagājušā gadsimta diktatūrām. Padomāsim par ebreju vajāšanām. Pret ebrejiem tika piekopta melīga komunikācija un viņi savu dzīvi beidza Aušvicā, jo saskaņā ar šādu komunikāciju, tie nebija pelnījuši dzīvot. Jā, tās ir šausmas, taču šādas šausmas pastāv arī šodien – nelielās sabiedrībās, daudzās zemēs. Pirmais solis ir izmantot komunikācijas līdzekļus un pēc tam, kad ir panākta sagrāve, seko tiesa un nāve.”

Homīlijas noslēgumā pāvests aicināja pārlasīt stāstu par Nabotu pirmās Ķēniņu grāmatas 21. nodaļā un padomāt par daudziem iznīcinātajiem cilvēkiem, daudzām iznīcinātajām zemēm, daudzām diktatūrām, kas ir sagrāvušas veselas valstis.

18 jūnijs 2018, 15:51
Lasīt visu >