Meklēt

Mise Svētās Martas nama kapelā 17.05.2018. Mise Svētās Martas nama kapelā 17.05.2018.  (Vatican Media)

Sekot Jēzum nozīmē tiekties pēc patiesas vienotības

Ceturtdienas rīta Svētās Mises homīlijā pāvests pievērsās vienotībai un norādīja uz diviem ceļiem. Viens ir patiesas vienotības ceļš, pa kuru mūs ved Jēzus, bet otrais ir šķietamas vienotības ceļš, pa kuru ejot, mēs viens otru aprunājam, kritizējam un šķeļamies.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Uzrunājot Svētās Martas nama kapelā sapulcējušos garīdzniekus un ticīgos lajus, Francisks aicināja darboties patiesas vienotības labā, par kuru šodienas Evaņģēlijā runā Jēzus (sal. Jņ 17, 20-26). Īstā vienotība ir tā, kas valda starp Tēvu un Dēlu, un Dievs grib, lai arī mēs to sasniegtu. Pāvests paskaidroja, ka runa ir par "pestīšanas vienību", par Baznīcu, par vienotību, kas stiepjas pretī mūžībai. Kad mēs strādājam tās labā Baznīcā vai civilajā sabiedrībā, tad ejam pa Jēzus nosprausto ceļu.

Šķietamā vienotība beidzas ar šķelšanos

Šodienas pirmais Svēto Rakstu lasījums liecina par to, ka varam sastapties arī ar "šķietamu vienotību", kāda sākumā bija manāma sv. Pāvila apsūdzētāju starpā (sal. Apd 22, 30; 23, 6-11). Taču Pāvils, būdams "modrs", tas ir, apveltīts gan ar cilvēcisko, gan Svētā Gara gudrību, izliek viņiem "slazdu". Viņš saka: "Mani tiesā cerības dēļ uz augšāmcelšanos no miroņiem". Viņš zināja, ka viena apsūdzētāju daļa pieder saducejiem, kuri apgalvo, ka nav augšāmcelšanās, bet otra – farizejiem, kuri atzīst augšāmcelšanos. Ar saviem vārdiem viņš izraisīja nesaskaņas abu pušu starpā. Francisks norādīja, ka Pāvils sagrāva šo šķietamo vienotību, kurai nebija nekādas konsistences. Citreiz, kad notiek Pāvila vajāšanas, redzam, ka tauta kliedz, nemaz nezinot, par ko tā kliedz. Tie ir "līderi", kas sakūda tautu.

Tauta tiek pārvērsta par masu

Šeit runa ir instrumentalizāciju. Svētais tēvs atzina, ka šī problēma pastāv arī šodien.

“Instrumentalizēt tautu nozīmē to nonicināt, jo tādā veidā tauta tiek padarīta par masu. Tas notiek ļoti bieži – no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Padomāsim par to! Palmu svētdienā visi sauc: "Svētīgs, kas nāk Kunga vārdā". Taču jau piektdien ļaudis kliedz: "Sit viņu krustā". Kas tad notika? Tautai tika izskalotas smadzenes. Tā tika pārvērsta par iznīcinošu masu.”

Sargāties no citu kritizēšanas

Turpinot homīliju, pāvests pievērsa uzmanību aprunāšanai. Šī metode tiek izmantota, lai nomelnotu un iznīcinātu otru cilvēku. Šāds "ierocis" tika vērsts pret Jēzu, Pāvilu, Stefanu un visiem mocekļiem. Šodien to izmanto mediji, lai nomelnotu, piemēram, politiķus un dažādus vadītājus. Tad, kad kāds ir nomelnots, tad ir viegli viņu notiesāt.

Svētais tēvs atzina, ka līdzīgas lietas notiek arī draudzēs kristiešu vidū, kad divi vai trīs sāk kādu kritizēt. Tie apvienojas, lai notiesātu, bet viņu vienotība ir neīsta vienotība. Vēlāk viņi paši sašķeļas savā starpā un sāk aprunāt viens otru. Pāvests kārtējo reizi norādīja, ka aprunāšana, īstenībā, ir slepkavnieciska rīcība, jo cilvēkam tiek atņemta labā slava un viņš tiek "nogalināts".

Iet patiesas vienotības ceļu

Noslēgumā Francisks atgādināja, ka mēs esam aicināti dzīvot vienotībā ar Jēzu. Mums ir jāiet vienotības ceļš. "Lai Kungs mums dod žēlastību vienmēr staigāt patiesas vienotības ceļus", vēlēja pāvests.

17 maijs 2018, 15:15
Lasīt visu >