Meklēt

Domus_Sanctae_Marthae_Santa_Marta.jpg Domus_Sanctae_Marthae_Santa_Marta.jpg 

Bagātības iznīcina attiecības, sagandē dzīvi, sagandē dvēseli

24. maija rīta Svēto Misi pāvests veltīja Ķīnas tautai. Katoļi šeit svin Šešanas Dievmātes svētkus, ko godina kā Ticīgo Patvērumu. Homīlijas vadmotīvs pāvesta dievkalpojumā bija nekļūt par materiālo bagātību vergiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bagātības Dievs ir devis, lai dalītos tajās ar citiem. Svētais apustulis Jēkabs norāda, ka strādniekiem nesamaksātā alga sauc uz debesīm. Arī Jēzus Lūkas Evaņģēlija aprakstā ir brīdinājis bagātos, sakot “Bēdas jums”, bet par svētīgiem nosaucis nabadzīgos. Kāpēc Jēzus ir tik bargs pret bagātajiem?  “Bagātības ir elku pielūgsme, tās spēj pavedināt,” teica Francisks. Bagātības cilvēku spēj pārņemt savā varā, neatstāt mierā un pamudina nostāties pret pirmo Dieva bausli, kas liek mīlēt Dievu no visas sirds.

Pāvests norādīja, ka bagātības ir pretrunā ne tikai ar pirmo, bet arī otro Dieva bausli, jo tās iznīcina harmoniskas attiecības cilvēku starpā, sagandē dzīvi, sagandē dvēseli. Pāvests atgādināja līdzību par bagātnieku, kurš domāja par skaistu dzīvi, svētkiem, krāšņām drēbēm, un par Lācaru, kuram nebija nekā. Francisks atgādināja, ka bagātības atņem harmoniju ar brāļiem, mīlestību pret tuvāko un padara mūs par egoistiem.

Apustulis Jēkabs prasa atalgot strādniekus, kas strādāja bagāto tīrumā, bet nesaņēma algu. Pāvests pieļāva, ka daži Jēkabu varētu sajaukt ar arodbiedrību pārstāvi, taču viņš runā Svētā Gara iedvesmots. Francisks atzīmēja, ka arī Itālijā, lai saglabātu lielos kapitālus, cilvēki tiek atstāti bez darba. Tas ir pretrunā ar otro Dieva bausli un tiem, kas to dara, Svētais tēvs atgādināja Jēzus teikto: “Bēdas jums!” Francisks piebilda:

“Bēdas jums, kas izmantojat cilvēkus, izmantojat darbu, maksājat algu aploksnē, bet izvairaties maksāt ieguldījumu viņu pensijai, bēdas jums, kas nedodat strādniekam brīvdienas. Bēdas jums! Solīt “atlaides”, krāpties, nevis maksāt to, ko pienāktos maksāt, ir grēks, tas ir grēks.”

Tātad, bagātības spēj mūs padarīt par vergiem. Lūk, kāpēc pāvests Francisks aicina “lūgties un nožēlot grēkus” nevis par nabadzīgajiem, bet par bagātajiem:

“Tu neesi brīvs bagātību priekšā. Lai būtu brīvs, tev no tām ir jādistancējas un jālūdz Kungs. Ja Kungs tev bagātības ir devis, tad tas nozīmē, ka tev tajās ir jādalās ar citiem, ka tev Viņa vārdā ir jādara daudz labu darbu citu labā. Taču, bagātībām piemīt šī spēja mūs pavedināt un mēs tajā iekrītam un kļūstam par bagātību vergiem.”

24 maijs 2018, 16:34
Lasīt visu >