Meklēt

2018-04-24 Messa Santa Marta 2018-04-24 Messa Santa Marta  (Vatican Media)

Vai es nepretojos Svētajam Garam?

Otrdienas, 24. aprīļa, rīta Svētās Mises homīlijā pāvests aicināja ticīgos nepretoties Svētā Gara iedvesmai un darbībai. Kungs vienmēr nāk cilvēkam pretī ar kaut ko jaunu un oriģinālu, taču cilvēks tam pretojas. Tā vietā, lai dzīvotu Dieva bērnu brīvībā, nereti mēs kļūstam par savu ideju vergiem. Ko darīt, lai mūsu sirds būtu atvērta Svētajam Garam?

J. Evertovskis - Vatikāns

Minētais temats tiek traktēts pēdējo dienu Svēto Rakstu lasījumos. Pāvests norādīja, ka evaņģēlists Jānis runā par likuma zinātāju nocietināto sirdi. Tie bija cilvēki, kuri visa centrā stādīja tikai sevi. Viņi bija nejūtīgi pret Gara darbību un nespēja pieņemt jaunumus un izmaiņas. Viņi neprata "lasīt laiku zīmes" – uzsvēra Svētais tēvs. Viņi bija savu vārdu un savu ideju vergi. "Cik ilgi Tu mūs turēsi neziņā? Ja Tu esi Kristus, tad saki to mums atklāti", jūdi jautāja Jēzum. Jēzus viņiem atbildēja: "Es jums sacīju, bet jūs neticat" (sal. Jņ 10, 22-30). Šai sakarā pāvests paskaidroja:

“Viņi atgriežas pie tā paša jautājuma. Viņi nespēj iziet no savas slēgtās pasaules. Viņi ir savu ideju cietumnieki. Viņi saņēma dzīvības likumu, bet to 'destilēja', pārvērta par ideoloģiju. Tā viņi klīst apkārt un nespēj iziet. Katru jaunumu tie uzskata par draudu.”

Dieva bērnu brīvība

Turpinājumā Francisks norādīja, ka Dieva bērniem jābūt citādākiem. Pat ja sākumā arī viņos var būt zināma atturība, tomēr viņi ir brīvi un spējīgi centrālo vietu dzīvē ierādīt Svētajam Garam. Tādi bija pirmie Jēzus mācekļi un pirmie kristieši (sal. Apd 11, 19-26). Viņi bija atvērti visam jaunajam un devās sēt Dieva Vārda sēklu ārpus tā laika robežām un rāmjiem, ko var apzīmēt ar vārdiem "Tā taču vienmēr tika darīts". Viņi bija paklausīgi Svētajam Garam un gatavi veikt vairāk nekā "revolūciju", bija gatavi veikt būtiskas izmaiņas. Mācekļi centrālo vietu ierādīja ne likumam, bet Svētajam Garam. 

“Baznīca atradās kustībā. Baznīca pārkāpa pati savas robežas un gāja tālāk. Tā neveidoja noslēgtu elites grupu. Tā bija misionāra Baznīca. Tās līdzsvars ir meklējams tieši kustībā, uzticībā Svētajam Garam. Kāds reiz teica, ka Baznīcas līdzsvaru var salīdzināt ar velosipēda līdzsvaru. Ja tā stāv, tad krīt. Ja atrodas kustībā, tad virzās uz priekšu.”

Lūgšana un izšķiršana

Būt noslēgtiem vai būt atvērtiem – tie ir divi pretēji poli, kas parāda, kā cilvēks var reaģēt uz Svētā Gara iedvesmām. Apustuļiem un mācekļiem bija raksturīga atvērtība. Pāvests paskaidroja, ka sākotnējā pretestība ir ne tikai kaut kas cilvēcisks, bet arī – sava veida garantija tam, lai nepieļautu iekrišanu maldos. Šo pretestību var pārvarēt ar lūgšanu un "izšķiršanu".

Viņš atzina, ka pretošanās notiks vienmēr – līdz pat pasaules galam, un lūdzās, lai Kungs mums dod žēlastību prast pretoties tam, kam ir jāpretojas, visam, kas ir no ļaunā un kas dara mūs nebrīvus, un lai Kungs dod mums žēlastību spēt atvērties dažādiem jauninājumiem. Francisks piebilda: "Bet tikai tiem jauninājumiem, kas ir no Dieva!" Viņš lūdzās, lai Kungs palīdz mums arī izšķirt laiku zīmes, lai tādējādi mēs spētu pieņemt pareizus lēmumus. 

Photogallery

Rīta Svētā Mise Vatikāna viesu namā
24 aprīlis 2018, 16:54
Lasīt visu >