Meklēt

Al Azharas galvenais imams Ahmeds Al Taijebs Al Azharas galvenais imams Ahmeds Al Taijebs 

Al Taijebs: Enciklika «Fratelli tutti» ir svarīga arī musulmaņiem

Šajās dienās Al Azharas galvenais imams Ahmeds Al Taijebs kopā ar pāvestu Francisku un citiem reliģiju līderiem piedalījās dažādos starptautiski nozīmīgos pasākumos. Piektdien, 8. oktobrī, viņš apmeklēja Vatikāna Radio un atbildēja uz dažiem jautājumiem par attiecībām ar pāvestu un enciklikas “Fratelli tutti” nozīmi.

Jānis Evertovskis – Vatikāns

Sniedzot interviju Vatican News galvenajam redaktoram Andrea Tornielli, imams pastāstīja: “Pēc dārgā brāļa pāvesta Franciska ievēlēšanas, Al Azharas universitāte nāca klajā ar iniciatīvu, lai viņu apsveiktu, un mēs saņēmām no pāvesta Franciska brīnišķīgu atbildi. Šī atbilde mums kalpoja par iedvesmu, lai atjaunotu attiecības, un tāpēc tika pieņemts lēmums 2016. gada maijā apmeklēt pāvestu Francisku Vatikānā”. “Jau pirmajā mūsu satikšanās minūtē es pārliecinājos”, turpināja Al Taijebs, “ka viņš ir miera un cilvēcības iemiesojums.” Nākamo trīs gadu laikā abi reliģiskie līderi pieredzēja sešas augsta ranga satikšanās. Piektās laikā viņi parakstīja Deklarāciju par cilvēku brālību.

Imams uzsvēra, ka reliģijas vēstījums var nest gaidītos augļus tikai tad, ja to sludina ticīgie, kuri vispirms paši savā starpā ir izlīguši. Viņu pašu vidū jāvalda mieram, harmonijai un viņu starpā jānorit sadarbībai. Pretējā gadījumā, ja starp viņiem notiks šķelšanās un nesaskaņas, tad viņi nespēs nodot cilvēkiem miera vēsti. Mēs zinām slaveno sakāmvārdu: “Kam kaut kas nav, tas nevar to dot”.

Runājot par pāvesta Franciska pirms gada iznākušo encikliku Fratelli tutti, profesors Al Taijebs atzina, ka tā, īpaši šajā laikā, bez šaubām, ir ļoti svarīga gan musulmaņiem, gan arī tiem, kuri nav musulmaņi. Tā “iet” dialoga un savstarpējas sadzīvošanas virzienā. Tajā izskan aicinājums “īstenot reliģiju morālos principus, lai radītu īstu brālību, kur nebūtu vietas diskriminācijai reliģisko, konfesiju, rasu, dzimuma atšķirību pamatā vai citām netolerances formām”. Imams uzsvēra, ka enciklika ir noderīga musulmaņiem un reizē arī citiem, “jo tā saka, ka mēs esam brāļi”. “Un arī Korāns musulmaņiem saka: Jūs esam brāļi un jūs esat vienlīdzīgi cilvēcībā”, viņš piebilda.

Kas attiecas uz reliģiju lomu miera un brālības veicināšanā un cīņā ar naidu un terorismu, Al Azharas galvenais imams sacīja: “Tas nebūtu pareizi, ja teiktu, ka Visaugstā Dieva atklātās reliģijas ir bijušas vēsturē par karu iemeslu, jo tie, ko sauc par konfliktiem reliģijas vārdā, īstenībā ir politiskie konflikti, kas nozaga reliģijas vārdu, sasmērējot to ar samaitātām interpretācijām, lai iekarotu un iegūtu pasaulīgās intereses, kam nav ne kāda, pat ne vistālākā sakara ar patieso reliģiju”.

“Man jāsaka, ka tie, kuri šodien reliģijas vai Dieva vārdā izplata ļaužu vidū naidu, piekopj vardarbību un asins izliešanu, ir meļi un savu reliģiju nodevēji, lai kādas būtu šīs reliģijas vai doktrīnas vai konfesijas, kuru vārdā tie runā.”

Atbildot uz jautājumu par sieviešu cieņu un satraucošajiem signāliem, kas vēstī par fundamentālisma, kas viņas neciena, atkal parādīšanos, Al Taijebs paskaidroja, ka islāms par sieviešu un viņu tiesību respektēšanu māca to pašu, kas izklāstīts dokumentā par cilvēku brālību. “Es arī apgalvoju”, viņš sacīja, “ka neviens nevar liegt sievietēm ne vienas no viņu tiesībām, kuras noteica islāma pravietis Muhameds, un kas izteikts viņa skaidrajos un precīzajos vārdos: ‘Sievietes ir vienādas ar vīriešiem’… Šīs patiesības priekšā neviens musulmanis, kurš ir uzticīgs šai pārliecībai, nevar atņemt sievietēm tiesības, ko tām garantē islāma reliģija”. Šajā sakarā Al Azharas galvenais imams arī piebilda, ka ir jāņem vērā atšķirība starp tiesībām, ko sludina mūsdienu civilizācijas, kuras ignorē reliģisko morāli un cilvēciskās dabas prasības, no tiesībām, kas formulētas sabiedrībās, kurās reliģija kalpo kā stabils kultūras veidošanas un dzīvesveida pamats. 

Al Taijebs apmeklē Vatikāna Radio
09 oktobris 2021, 09:48