Meklēt

Austrālija: iezemiešiem veltīta svētdiena

“Izdziedēt zemi” – šāds nosaukums dots Torresa salu pamatiedzīvotājiem veltītajai svētdienai. Pēc Austrālijas Bīskapu konferences iniciatīvas tā tika atzīmēta 4. jūlijā ar mērķi atzīt un novērtēt pirmo Austrālijas valsts iedzīvotāju dāvanas.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Šodien pasaulei ir nepieciešama dziedināšana gan apkārtējās vides, gan garīgajā un sociālajā līmeņos,” apgalvo Austrālijas bīskapi. Viņi aicina vienoties visus cilvēkus pasaulē, apzinoties sevi kā globālu kopienu, lai kopā apkarotu netaisnības, nevienlīdzību, rasismu un vides postījumus.

Pirms Torresa salu aborigeniem veltītās svētdienas Austrālijas Bīskapu konference izdeva informatīvu un liturģisku biļetenu, kurā ietverti arī daži ieteikumi homīliju sastādīšanai. Biļetenā teikts, ka gadu tūkstošu laikā veidotās un attīstītās aborigenu kultūras sistēmas mūsdienu steidzīgajā pasaulē nereti tiek uzskatītas par primitīvām un nenozīmīgām. Taču, kā uzsver bīskapi, tas ir tālu no patiesības, jo aizvien vairāk kļūst redzams, ka viņi ir nemitīgi rūpējušies, cienījuši un mīlējuši savu zemi, ka ir dziļi vienoti ar Radītāju un viņu kultūra ir veidojusies neatkarīgi no Rietumu ietekmes.

Austrālijas bīskapi atgādina, ka šogad aprit 250 gadi, kopš kristietības ienākšanas šai kontinentā, taču “Dieva Gars ir izlējies pār iezemiešiem daudzus gadu tūkstošus iepriekš”. Bīskapi atzīmē, ka šo Garu varēja atpazīt putnu dziesmās, strautu tecējumā, vēja šalkās. Šī vienotība ar zemi un visu Dieva radību ir būtiska sastāvdaļa iezemiešu tautu garīgumā. Viņi pirmie ir tikuši aicināti būt par Radītā saimniekiem, aicināti rūpēties un būt nomodā pār šo dāvanu un darīt to ar atbildību, kas jau ir kļuvusi par viņu neatņemamu sastāvdaļu.

Bīskapi aicina atzīt, ka visi esam vienoti ar aborigeniem Radītā aizsardzībā, jo šo cīņu nevaram izcīnīt vieni paši, bet ir jāapvieno pamatiedzīvotāju zināšanas ar Rietumu kultūrā radītajām tehnoloģijām, lai arī nakamās paaudzes varētu iepazīt Dieva radības dāvanas.

Austrālijas Baznīcas gani aicina apsēsties, parunāt un ieklausīties aborigenos, proti, spert pirmo soli pretim viņu pieņemšanai un iepazīšanai, kā arī viņu devuma novērtēšanai sabiedrībai un savai zemei. “Atšķirību pieņemšana ir inkulturācijas aspekts, kurš kristīgajai ticībai ļauj rast piemērotu izteiksmi katrā kultūrā,” teikts Austrālijas bīskapu izdotajā biļetenā. Tā beigās izskan aicinājums iet uz priekšu kā vienotai Kristus tautai, pieņemt aborigenu zināšanas, lai dziedinātu ne tikai savu zemi, bet arī cilvēku savstarpējās attiecības.

Biļetenā ir publicēti arī daži dati. Uzzinām, ka šobrīd Austrālijas un Torresa salu aborigenu katoļu skaits pavisam ir 133 528 cilvēki. 10% no tiem ir jaunāki par 5 gadiem. 16 diecēžu teritorijās vairāk nekā piektā daļa pamatiedzīvotāju identificē sevi kā katoļus.

05 jūlijs 2021, 13:22