Meklēt

Irāna izraida no valsts itāļu klostermāsu

Irānas varas iestādes neatjaunoja vīzu 75 gadus vecajai māsai Džuzepinai Berti, kura trešdaļu sava mūža nokalpoja šīs zemes vistrūcīgāko cilvēku labā.

Vatican News

Māsai Džuzepinai, kura 26 gadus nostrādāja Tabrizas spitālīgo slimnīcā un tagad, būdama pensijā, dzīvo Žēlsirdības meitu kongregācijas mājā Ispahanā, tuvāko dienu laikā ir jāpamet valsts. Viņai netika pagarināta vīza. Šī situācija apgrūtinās otras klostermāsas palikšanu, kurai jau ir 77 gadi. Māsa Fabiola Vaissa no Austrijas 38 gadus kalpoja nabagiem un slimajiem. Viņai vīza tika pagarināta vēl uz vienu gadu.

Abas klostermāsas nesavtīgi kalpoja Irānas slimniekiem un trūkumcietējiem, nešķirojot tos ne pēc reliģiskās, ne etniskās piederības. Tagad māsa Džuzepina ir spiesta atstāt minētās kongregācijas māju, kas uzcelta 1937. gadā. Žēlsirdības meitas gadiem ilgi sevi veltīja jauniešu izglītošanai un formācijai. Šajā sakarā jāmin viņu kalpošana arī simtiem poļu bērniem, kuri kā bēgļi un karā palikušie bāreņi ieradās Irānā 1942. gada pavasarī. Ispahanas pilsētā māsu vadībā bija liela skola, kas vēlāk, 1979. gada revolūcijas laikā, tika konfiscēta.

Māsu māja šobrīd ir vienīgā Romas katoļu Baznīcas telpa Ispahanā un viņu 1939. gadā uzceltā kapela skaitās kā “Visspēcīgās Jaunavas” draudze, kur šad tad ierodas apmeklētāji un nocelebrē Svēto Misi.

Katoļu Baznīcas situācija Irānā šobrīd ir sekojoša: tur ir divas sīru-kaldiešu arhidiecēzes, kurām ir viens bīskaps un četri priesteri, armēņu diecēze, kurā ir tikai bīskaps, un latīņu arhidiecēze, kurā pašlaik nav neviena priestera un kura gaida ierodamies savu nesen nominēto bīskapu Dominiku Matjē. Kas attiecas uz klosterļaudīm, šai zemē kalpo trīs māsas Teherānā un divas Ispahanā – visas ir Žēlsirdības meitu kongregācijas locekles. Bez tam ir arī divas konsekrētās lajes. Kopējais ticīgo skaits Irānā ir aptuveni 3 tūkstoši.

12 jūnijs 2021, 07:55