Meklēt

Vācija: izsludināts nacionālais Ekumenisma gads

Vācija ir izsludinājusi nacionālo Ekumenisma gadu. Lūgšanu nedēļas par kristiešu vienotību ietvaros 24. janvārī Hamburgas Svētā Pētera baznīcā notika oficiālas, ekumenismam veltītā gada atklāšanas svinības.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Ekumeniskajā dievkalpojumā, ko noorganizēja Vācijas Kristīgo Baznīcu apvienība, sprediķi teica grieķu-pareizticīgo arhipriesteris Radu Konstantīns Mirons. Viņš uzsvēra, ka ticība un rīcība kristiešiem nav atdalāmi viens no otra. Citējot Kristiešu vienotības nedēļai izvēlēto tematu “Palieciet manā mīlestībā un jūs nesīsiet daudz augļu”, arhipriesteris atzīmēja, ka nest augļus, nozīmē konkrēti palīdzēt tuvākajam un augt Svētajā Garā, kas šo rīcību pamudina. 

Katoļu bīskaps Horsts Eberleins, kurš veic Hamburgas diecēzes palīgbīskapa pienākumus, dievkalpojumā akcentēja, cik svarīga ir kopīga lūgšana, jo tā iedrošina turpināt labo ceļu pretim vienotībai. “Jo īpaši, šobrīd, kad Covid-19 pandēmija liedz paraudzīties uz daudzām lietām, ekumenisms palīdz skatīties citam uz citu un rāda, ka ne visi kristieši lūdzas tikai par sevi vien,” teica bīskaps Eberleins. Viņš uzsvēra, ka mūsu uzdevums ir iet kopā.

Vācijas Kristīgo Baznīcu apvienības prezidents, luterāņu mācītājs Uve Onnens piebilda, ka lūgties par kristiešu vienotību nozīmē savstarpēju uzticību un vienas ticības apliecinājumu Jēzum Kristum. “Ekumenisms ir konstruktīvas izlīgšanas darbs un tas rāda, ka ir vērts runāt, uzklausīt un iet kopā ar otru,” teica mācītājs Onnens.

Vācijas Ziemeļu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas pārstāve, bīskape Kirstena Fērsa atzīmēja, ka šais laikos jo īpaši, kad pandēmija veicina polarizāciju, ir nepieciešams apvienot izkaisītos, samierināt konfliktējošos, mierināt nobijušos un lūgties par tuviem un tāliem.

Visbeidzot Hamburgas pilsētas mērs Peters Čenčers atgādināja, ka Hamburgā dzīvo cilvēki, kas ir nākuši no 180 pasaules valstīm. “Kultūru un reliģiju dažadība ir mūsu kosmopolītiskās un internacionālās metropoles integrāla daļa,” teica mērs.

25 janvāris 2021, 16:15