Meklēt

Polija: svētā Jāzepa gads

“Pestītāja sarga garīgo un personisko īpašību bagātības atklāšana var dot ieguldījumu mūsu attieksmē un kalpot par praktisku atbildi uz mūslaiku ļaunumu,” šādu atziņu svētajam Jāzepam veltītā gada sakarā izsaka arhibīskaps Viktors Skvorcs.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Polijas episkopāta Pastorālās komisijas prezidents izceļ Jēzus audžutēva piemēru, kuram Baznīca ir aicināta sekot gan pandēmijas krīzes izraisīto situāciju priekšā, gan arī risinot jautājumus par seksuālajiem pārkāpumiem pret bērniem. Bez tam, Svētās Ģimenes sargs rāda, kā vīram, kuram ir dārga laulāto mīlestība un kuras avots ir Svētais Gars, būtu jārūpējas par šīs mīlestības dāvanu – atzīmē arhibīskaps Skvorcs. Viņš aicina garīgās kārtas pārstāvjus un lajus rūpīgi sagatavoties Svētā Jāzepa Jubilejas gadam un atgādina, ka šai gadā varēs saņemt plašu virkni atlaidu, kas ir aprakstītas Apustuliskā Penitenciērija izdotajā dokumentā. Arhibīskaps iedrošina bīskapus izveidot jubilejas gada kopienas savās diecēzēs. Diecēzēm un draudzēm tiek izteikts aicinājums skaitīt svētajam Jāzepam veltītu lūgšanu.

14 janvāris 2021, 15:21