Meklēt

Pāvests Leons XIII - Baznīcas sociālās enciklikas "Rerum novarum" autors Pāvests Leons XIII - Baznīcas sociālās enciklikas "Rerum novarum" autors 

Ukraina: izdoti Baznīcas sociālie dokumenti ukraiņu valodā

Ukraiņu valodā varēs lasīt Baznīcas sociālos dokumentus sākot no Leona XIII enciklikas “Rerum novarum”. Pavisam ir iztulkoti 12 dokumenti, kas ietverti izdevniecības “Svichado” izdotajā grāmatā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Par Baznīcas sociālo dokumentu izdošanu ir parūpējies Ukrainas Katoļu universitātes Reliģijas un sociālo zinātņu institūts Ļvovā. Finansējums ir saņemts no ASV Bīskapu konferences un no fonda “Florian”.

Kā atgādina Ukrainas Katoļu universitātes docētājs Miroslavs Marinovičs, “Padomju skolā skolēnus centās pārliecināt, ka vienīgais spēks, kas nostājas strādnieku pusē, ir komunisms. Klašu cīņas loģika tad bija vēsturisko procesu pamatā. “Pēc “Rerum novarum” izlasīšanas, pārliecinājos, ka jau XIX gadsimta beigās strādnieki varēja paļauties uz uzticīgu aizstāvi un sabiedroto, proti, Baznīcu,” saka profesors Marinovičs. Viņš uzsver, ka laikā, kurā dzīvojam šobrīd, Baznīcas sociālā mācība ir īpaši svarīga, jo cilvēkiem tā dāvā iespēju savas aktivitātes skatīt Dieva atklāsmes gaismā. “Kopējais labums, solidaritāte, subsidiaritāte un citi pamatprincipi, kas ir ietverti dokumentā, nav vis abstrakti jēdzieni un idejas, bet gan konkrētas cilēcisko aktivitāšu vadlīnijas un gara inkarnācija matērijā,” atzīmē profesors no Ukrainas.

Savukārt, Reliģijas un sociālo zinātņu institūta direktors  Tarass Dzubanskijs stāsta, ka universitātes kopienas interese par šiem tematiem ir izskaidrojama ar to, ka teoloģija nevar būt vienīgi akadēmiska, no dzīves atrauta disciplīna, bet tā ir dzīva zinātne, kas apkopo dārgu vērtību, norāžu un orientieru bagāžu.

Lai iepazīstinātu ar jauno publikāciju, Ukrainas Katoļu universitāte Internetā rīkos semināru virkni. Līdztekus interesenti varēs iepazīties arī ar metropolīta Andreja Šeptitska filozofisko un teoloģisko domu. Viņš vadīja Ukrainas grieķu katoļu kopienu laikā no 1901. līdz 1944. gadam.

24 novembris 2020, 16:28