Meklēt

Svētā Zeme: franciskāņi piedalās kursos par svētnīcu aprūpi

Franciskāņi, kas atbild par Svētās Zemes svētnīcām, veic formācijas kursu, lai sagatavotos atvērt kulta vietas saskaņā ar pāvesta Franciska enciklikā “Visi brāļi” ietvertajām norādēm. Tas nozīmē līdz minimumam samazināt izdevumus, prast parūpēties par svētvietām, vienmēr uzturot tās nepieciešamajā kārtībā, būt gataviem, kad svētvietās atgriezīsies svētceļnieki, izrādot viesmīlību visiem.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kursi norisinās Nācaretē pēc Svētās Zemes franciskāņu kustoda Frančesko Pattona ierosmes. Apmācībās franciskāņi piedalās gan klātienē, gan no attāluma. Īpaša uzmanība, sagatavojoties uzņemt svētceļniekus, tiek veltīta vietējiem ļaudīm – gan kristiešiem, gan arī citu reliģiju piederīgajiem un neticīgajiem. Pret visiem franciskāņi tiek aicināti izturēties ar brālīgu atvērtību, gluži tāpat, kā “svētais Francisks izturējās, apmeklējot sultānu Al Maliku Al Kamilu,” saka tēvs Pattons.

Svētās Zemes kustods pastāstīja, ka šogad daudzi reliģiskie ir īpaši apzinājušies svētnīcu kā kopienas lūgšanu vietu vērtību, vairāki ir atklājuši prieku, kopjot dārzu, iepazinuši skaistumu, kas atspoguļojas savā dārzā savāktajos zemes augļos. 

Svētās Zemes franciskāņi kursu laikā tiek padziļināti iepazīstināti ar Franciska encikliku “Visi brāļi”, ar pārdomām par tempļa lomu Svētajos Rakstos, ar pasaules lielākajām svētnīcām un citiem kursu tematikai atbilstošiem aspektiem.

25 novembris 2020, 16:29