Meklēt

Arhibīskaps Staņislavs Gondeckis Arhibīskaps Staņislavs Gondeckis 

Polija: Baznīcai ir nepieciešami nobrieduši laji

"Baznīcai ir nepieciešami nobrieduši laji ar labu formāciju,” uzsver Polijas Bīskapu konferences prezidents Staņislavs Gondeckis. Kristus Karaļa svētkos uzrunājot Polijas Katoļu akcijas un Katoļu jauniešu apvienības dalībniekus Poznaņas katedrālē, arhibīskaps Gondeckis atgādināja, ka viņu uzdevums ir sludināt un palīdzēt ieviest Dieva valstību ikdienas dzīvē.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Lai izpildītu savu sūtību, jums ir nepieciešama laba doktrinālā un garīgā sagatavotība, kā arī atbilstoša pastorālā aprūpe,” teica arhibīskaps. Runājot par Kristus Karaļa titulu un Viņa valstību, Polijas episkopāta prezidents atgādināja, ka Jēzum nebija šīszemes politisko ambīciju. “Jā, Viņš runāja par karali un valsti, bet tikai attiecībā uz patiesību,” atzīmēja Staņislavs Gondeckis. Viņš paskaidroja, ka Kristus atnāca, lai liecinātu par Dieva patiesību, kas ir mīlestība. “Viņš vēlējās celt garīgu taisnības, mīlestības un miera valstību, un mācīja mūs meklēt apslēpto dārgmantu kā dārgu pērli. Lai šo valstību saņemtu, Jēzus mums lika atteikties no visa,” teica arhibīskaps.  

Polijas Bīskapu konferences prezidents atzīmēja, ka tikmēr, kamēr indivīdi un valstis neatzīs Pestītāju kā Karali, nevarēs cerēt uz ilgstošu mieru. Tāpēc, lai iedrošinātu atzīt Kristus valstību un Viņa likumu, pāvests Pijs XI ieviesa Kristus – universa Karaļa svētkus.

Vēršoties pie katoļu jauniešiem, arhibīskaps Gondeckis aicināja tos cīnīties par kristīgo briedumu. Uz jautājumu: “ko nozīmē būt nobriedušam kristietim,” viņš atbildēja, ka ”būt par nobriedušu personu, nozīmē skaidri atšķirt labo no ļaunā”, “dzīvot saskaņā ar Kristībā saņemto žēlastību un saskaņā ar Evaņģēliju”,  “pildīt Dieva gribu”, kā arī atteikties no bagātību uzkrāšanas, no mēles grēkiem un aizvien vairāk iepazīt Kristu.

25 novembris 2020, 16:25