Meklēt

Fatimas Dievmātes statuja Fatimas Dievmātes statuja 

Gruzija: Fatimas Dievmātei veltīts gads

Gruzijas Katoliskā Baznīca jauno pastorālo gadu ir veltījusi Fatimas Dievmātei. Gada laikā pa 35 šai Kaukāza zemē esošajām katoļu draudzēm svētceļos Fatimas Dievmātes statuja.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Gruzijā šobrīd ir ap 50 tūkstoši katoļticīgo, kas pieder armēņu, kaldiešu un latīņu ritiem. Neraugoties uz šo daudzveidību, katoļi ir tikai neliela minoritāte zemē ar pareizticīgo pārsvaru. Viņi cer, ka “Ceļojošā Jaunava” palīdzēs veicināt savstarpējo sapratni un dialogu. Šai īpašajā mariāniskajā gadā Gruzijas Katoliskā Baznīca vēlas piedāvāt arī virkni pasākumu, īpašu uzmanību veltot ģimenei. To skaitā būs vasaras nometne jaunlaulātajiem, semināri par laulību un ģimeni un  citas līdzīgas iniciatīvas. Pasākumu mērķis ir palīdzēt ģimenēm apzināties, ka tās atrodas ne tikai īpašā Baznīcas rūpju lokā, bet, ka tām pašām pieder centrālā loma Baznīcas misijā.

Gruzijas Baznīcas Ģimenes komisijas rīkotos pasākumus finansiāli ar 6 tūkstošiem eiro atbalstīs organizācija “Palīdzība Baznīcai, kas cieš”.

24 novembris 2020, 16:38