Meklēt

Azerbaidžāna- Armēnija-Kalnu Karabaha. Konflikts Azerbaidžāna- Armēnija-Kalnu Karabaha. Konflikts 

Svētā Zeme: kristīgie līderi aicina izbeigt vardarbību Kalnu Karabahā

Jeruzalemes kristīgo kopienu vadītāji vēršas pie Eiropas valstu autoritātēm, pie Krievijas un ASV prezidentiem, kā arī pie ANO ģenerālsekretāra ar lūgumu darīt visu iespējamo, lai beigtos ienaids un vardarbība uz robežas starp Azerbaidžānu un Kalnu Karabahu. Ietekmīgi vīrieši un sievietes tiek aicināti iejaukties, lai tūlīt izbeigtos ugunsdarbība un sāktos miera sarunas.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Jau atkal mirst un kara briesmu dēļ ir spiesti bēgt nevainīgi cilvēki,” raksta Jeruzalemes Baznīcu līderi, vienlaikus izsakot līdzjūtību tiem, kas apraud savus bojā gājušos tuviniekus un piesauc Dievu, lai tiktu dziedināti ievainotie. Nāciju vadītājiem adresētajā deklarācijā  Jeruzalemes patriarhi un bīskapi atgādina vārdus no pravieša Isaja grāmatas: “Tad Viņš spriedīs tiesu pagānu starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīna dārza dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobenu un nemācīsies vairs karot” (2,4).

08 oktobris 2020, 15:58