Meklēt

2020.05.26 Zviedrijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskape Karina Johannessone un Katoliskās Baznīcas bīskaps Anderss Arboreliuss 2020.05.26 Zviedrijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas bīskape Karina Johannessone un Katoliskās Baznīcas bīskaps Anderss Arboreliuss 

Zviedrija: ekumeniskas rekolekcijas Internetā

“Dzīve Dievā. Miers un bailes krīzes laikā,” šāds nosaukums dots ekumeniskajiem garīgajiem vingrinājumiem Internetā, ko rīko Zviedrijas katoļi un luterāņi. Piedalīties šāda veida rekolekcijās aicina Stokholmas bīskaps, kardināls Anderss Arboreliuss un Upsalas luterāņu bīskape Karina Johannessone. Tikšanās globālajā tīmeklī sāksies Vasarsvētku vigīlijā 30. maijā un turpināsies katru sestdienu līdz 20. jūnijam.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Garīgo vingrinājumu rīkotāji pauž vēlēšanos palīdzēt dvēselēm rast mieru šai pandēmijas izraisītajā krīzes laikā. Katrs interesents varēs iedziļināties reliģiska un eksistenciāla rakstura jautājumos, kas papildināti ar videomateriāliem un pārdomām par Bībeles tekstiem, kā arī kopā lūgties. Tie, kuri vēlēsies, varēs ziedot savu artavu divu Zviedrijas klosteru restaurācijai – karmelītu klosterim Glumslovā un protestantu klosterim Alsikē.

Bīskapi Arboreliuss un Johannessone atzīmē, ka šai laikā daudzi izjūt izolētību. “Svētais Gars mums var palīdzēt atklāt atrašanās vienatnē dziļāko nozīmi,” teikts bīskapu paskaidrojumā. Tajā izteikta cerība, ka cilvēki spēs izmantot šo laiku, lai “iemācītos klausīties Dievā”. Tieši tāpēc ir radusies doma par kopīgu “virtuālo istabu”, kuras apmeklētāji var satikties un kopā lūgties šai stresa un raižu brīdī.

“Baznīca nav celtne vien,” piebilst Zviedrijas Katoliskās un Evaņģēliski luteriskās Baznīcas vadītāji, “bet gan universāla kopiena, kur Svētais Gars mūs vieno ar Jēzu un citu ar citu.”

28 maijs 2020, 13:15