Meklēt

Pandēmijas laikā francūži pārraksta Bībeli

Francijas Bīskapu konferences priekšsēdētājs un šīs valsts protestantu kopienas vadītājs ir iesaistījušies kādā skaistā iniciatīvā – Bībeles pārrakstīšanā, kas pandēmijas laikā tiek rīkota pilsētās pie Sēnas upes.

Silvija Krivteža - Vatikāns

 Tā ir Francijas Bībeles biedrības iniciatīva ar mērķi palīdzēt ticīgajiem garīgi izdzīvot šo grūto krīzes laiku. Lai iesaistītos projektā, vajag reģistrēties Francijas Bībeles biedrības mājas lapā un izvēlēties vienu no 150 psalmiem vai vienu no 260 Jaunās Derības nodaļām. Tad dalībniekam izvēlētais Svēto Rakstu fragments ir jāpārraksta ar roku. Tekstu var arī izrotāt. Pabeigtais darbs digitālā formātā ir jānosūta akcijas organizatoriem līdz šī gada jūnija vidum. Pārrakstītie fragmenti tiks apkopoti pandēmijas laika Bībelē un publicēti sociālajos tīklos. Katrs dalībnieks saņems tās kopiju.

"Bībele ir mūsu kopīgais ticības un kultūras mantojuma dārgums, kas vieno protestantus, katoļus un pareizticīgos, tāpēc šajā grūtajā laikā mēs gribam, lai tā no jauna kļūst par mūsu spēka avotu", saka baptistu teologs, viens no projekta autoriem. Svēto grāmatu kopētāji var būt jebkura vecuma cilvēki. Šajā projektā var piedalīties ne tikai dažādu konfesiju kristieši, bet arī neticīgie.

28 maijs 2020, 13:11