Meklēt

COVID-19: grafīti Brestā, Baltkrievijā COVID-19: grafīti Brestā, Baltkrievijā 

Baltkrievija: Covid-19 plosās bāreņu patversmē

Koronavīruss ir "iemājojis" Vesnovas bāreņu namā Baltkrievijā, kur mīt bērni invalīdi, tai skaitā tie, kuriem ir nācies ciest no Černobiļas atomtraģēdijas sekām. Bāreņu patversmi atbalsta Īrijas karitatīvā organizācija "Chernobyl Children International".

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vesnovā dzīvo vairāk nekā 170 bāreņu. Tie visi cieš no dažāda veida invaliditātes, ģenētiska rakstura traucējumiem un novājinātām imūnsistēmām. Kā sarunā ar Vatikāna Radio angļu valodas redakcijas žurnālisti Lidiju O'Keinu pastāstīja organizācijas dibinātāja un izpilddirektore Adi Roša, pagājušajā nedēļā ir atklāts koronavīruss 13 bērniem. No patversmes darbiniekiem ir saņemts sauciens pēc palīdzības, pastāstot, ka šeit trūkst medikamentu un sanitārās higiēnas līdzekļu. 

Vesnovas bērnu nams ir tikai viena no bērniem veltītām iestādēm, kuras atbalsta karitatīvās organizācijas. To mērķis sadarbībā ar Baltkrievijas autoritātēm ir palīdzēt bērniem atgūt tiesības uz ģimeni. Kā pastāstīja Adi Roša, valsts, atbildot uz vīrusa uzliesmojumu bērnu namā, ir nosūtījusi 20 ekspertus, kuri palīdz šai institūcijai. Īrijas karitatīvā organizācija, savukārt, ir nosūtījusi dažādus pretvīrusa aizsardzības līdzekļus. 

Organizācija "Chernobyl Children International" vēršas arī pie citām bērnu-nespējnieku mītnes vietām Baltkrievijā, aicinot ievērot sociālās distancēšanās nepieciešamību. Tiek rosināts bērnus, kuriem nav kustības traucējumu, pārvietot uz vasaras nometnēm, lai izvairītos no pārāk blīvas apdzīvotības bērnu namos. 

Koronavīruss Vesnovas bērnu namā ir uzliesmojis dienās, kad apritēja 34 gadi, kopš Černobiļas atomavārijas. "Vīruss un radioaktivitāte pēc dabas ir ļoti līdzīgi," saka karitatīvās organizācijas dibinātāja, norādot, ka tas ir neredzams ienaidnieks, kurš nepazīst robežas. Vienīgā atšķirība starp vīrusu un radioaktivitāti varētu būt tā, ka pret vīrusu tiek cerēts atrast antidotu, savukārt, atomavārijas sekas turpina skart cilvēkus arī nākamajās paaudzēs. 

Gan bērnu, gan pieaugušo dzīvi bijušās atomstacijas reģionā ir ietekmējuši arī mežu ugunsgrēki. Tos izdevās apstādināt tikai 1 kilometra attālumā no pamestās centrāles. Taču ugunsgrēkā pilnībā ir nodeguši 8 ciemati. To iedzīvotāji ir palikuši bez mājām. Viņu vidū ir 600 līdz 700 bērnu. Daudziem nākas dzīvot ar vienīgo apģērba kārtu, kas tobrīd bija mugurā.  

Vēl pirms tam, kad tika saņemtas ziņas par vīrusa uzliesmojumu Černobiļas reģionā, organizācija "Chernobyl Children International" sāka piesaistīt līdzekļus un vākt drēbes, apavus un medikamentus. "Mums šie bērni ir jāpārvieto, taču šobrīd nevaram to darīt pandēmijas dēļ," stāsta organizācijas dibinātāja no Īrijas. Viņa piebilst, ka cīnīties nākas divās frontēs - gan ar vīrusu, gan arī ar neseno meža ugunsgrēku sekām. 

01 maijs 2020, 15:04