Meklēt

Itālija: "Viss būs labi!"

"Tutto andrà bene!" "Viss būs labi!" Ar šo īso un vienkāršo frāzi šais dienās cits citu iedrošina itāļi. No daudzu māju fasādēm nokarājas pašdarināti karogi, ko rotā šis uzraksts. Konkrētā stundā visdažādākajās Itālijas pilsētās gandrīz visi dodas pie loga vai iziet uz balkona, lai kopā dziedātu Itālijas himnu un tautā iecienītas dziesmas.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Kā atzīmē Milānas arhidiecēzes palīgbīskaps Paolo Martinelli, ar frāzi "Viss būs labi!" mātes parasti mierina bērnus, kuriem kaut kas neiet labi. Šie mierinājuma vārdi šodien ir vajadzīgi katram, ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Kā šis "Viss būs labi!" izpaužas praksē?

Bīskaps Martinelli stāsta, ka zīmīti ar vārdiem "Viss būs labi!" ir saņēmis arī viņš. Milānas arhidiecēzes palīgbīskaps izsaka gandarījumu par priesteru darbu, kuri cenšas neatteikties ne no vienas iespējas, ko šais koronavīrusa pandēmijas dienās ir ļauts izmantot. Tur, kur drīkst turēt atvērtas dievnamu durvis, tas tiek darīts, protams, ar vajadzīgo piesardzību. Bez tam, ir Svētās Mises videostraumējumā. "Mēs neesam vieni, bet piederam cits citam. Šī ir svarīga apziņa, kura ir nemitīgi jāatjauno un jāpadziļina. Mums citam citu ir jāpavada un jāiet kopā," saka bīskaps. "Kas gan mūs var šķirt no Kristus mīlestības? Protams, ne jau šī brīža fiziskā izolācija!" 

Bīskaps Martinelli atzīst, ka mums visiem ir vajadzīga samīļošana. Tāpēc šodien sakām "Viss būs labi!" To sakām gan kā Baznīca, gan kā cilvēku sabiedrība. "Šais mierinājuma vārdos ir kaut kas dievišķs," ir pārliecināts Milānas arhidiecēzes palīgbīskaps. Viņš atgādina, ka Kungs mūs nav aizmirsis.

15 marts 2020, 18:49