Meklēt

Venēcijas patriarhs Frančesko Moraļja (vidū) Venēcijas patriarhs Frančesko Moraļja (vidū) 

Itālija: Venēcijas patriarha vēstījums, uzsākot Lielo Gavēni

Gavēņa laika vēstījumu savas diecēzes ticīgajiem adresē Venēcijas patriarhs Frančesko Moraļja. Ievadā viņš atzīmē, ka šogad Lielais Gavēnis sākas negaidītā un atšķirīgā veidā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Sanitārais stāvoklis prasa dzīvot kā atbildīgiem pilsoņiem, rūpējoties par visu labumu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Kamēr lūdzamies par tiem, kuriem ir jāpieņem publiski lēmumi, atcerēsimies, ka apdomība un civilizētu cilvēku rīcība nav savienojama ar bailēm un nepamatotu trauksmi arī tad, ja situācija ir nopietna un to nedrīkst mazvērtēt,” raksta Venēcijas patriarhs, runājot par koronavīrusu, kas īpaši strauji sācis izplatīties Itālijas ziemeļu apgabalos.

 “Piedod, Kungs, piedod tavai tautai!” ar šādu invokāciju šais dienās lūdzas Itālijas ticīgo kopiena. Tā, tāpat kā visi iedzīvotāji vīrusa skartajās teritorijās ir aicināta atturēties no pulcēšanās masu saietos. Tai skaitā ir arī pulcēšanās dievnamos. Venēcijas Baznīcas gans norāda, ka būdami Kristus mācekļi, ticīgie šai laikā vēl vairāk ir aicināti atklāt Baznīcas jēgu kā Dieva tauta un Baznīcas locekļi, pārvarot jebkādus individuālismus. “Esam aicināti dzīvot ekleziālajā kopībā īpaša veidā diasporā, jeb izkaisītībā, stiprinot personīgās attiecības ar Kungu caur personīgu, ģimenes un draugu kopienas lūgšanu,” rosina patriarhs Moraļja. Viņš norāda, ka ticīgajam nekas nav nejaušs, tieši pretēji, viss ir žēlastības iespēja, jeb “kayros” – labvēlīgs laiks, lai augtu gan cilvēcībā, gan kā Viņa mācekļiem.

“Mūs dziļi sāpina tas, ka nevaram publiski svinēt Pelnu Trešdienas liturģiju,” teikts vēstījumā Lielā Gavēņa sākumā. “Tomēr intensīvā veidā mums ir jādzīvo saskaņā ar savu piederību Baznīcas kopienai, ejot tālāk par tikšanās “redzamību” un “fizisko klātbūni”,” turpina Venēcijas patriarhs. Pieminot arī svētdienas svinēšanas ierobežojumus, viņš aicina pieaugt kopībā ar Kungu un tuvāko.

“Situācija, kādā dzīvojam šais dienās, mūs pēkšņi pamodina no ilūzijas, ka esam paaudze, kura, pateicoties tehnikas un zinātnes sasniegumiem, visu var kontrolēt. Tā tas nav un šodien to redzam traumatizējošā veidā, jo mūsu, radību, dzīve ir un paliek trausla un ievainojama,” atgādināts vēstījumā. Patriarhs piebilst, ka ievainojamība ir raksturīga cilvēkam kā radībai un tā nav bijusi pārvarāma ne pagātnē, ne tagad. “Tāpēc domāt, ka var iztikt bez Dieva, Radītāja un Tēva, ir tukša ilūzija,” uzsvērts tekstā.

Savu vēstījumu patriarhs Moraļja noslēdz ar aicinājumu piesaukt venēciešu iemīļotās Veselības Dievmātes palīdzību. Lai viņa vairo cerību un norāda uz ceļu – uz savu Dēlu Jēzu, mūsu Vissvēto Pestītāju.

04 marts 2020, 15:41