Meklēt

Kardināls Berhanejesus Demerevs Sourafīls Kardināls Berhanejesus Demerevs Sourafīls 

Etiopija: "Iziet no sevis un kalpot otram"

“Iziet no sevis un kalpot otram” – tāds ir vēstījuma kodols, ko ticīgajiem Lielajā Gavēnī adresē Adisabebas arhibīskaps-metropolīts, kardināls Berhanejesus Demerevs Sourafīls.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Visi esam grēcinieki, kuriem ir nepieciešama žēlsirdība un Dieva piedošana,” raksta kardināls. Viņš atgādina, ka Gavēnis ir īpašs laiks, lai nožēlotu grēkus un labotos, lai atgrieztos un atjaunotos sirdī. Kā to veikt? Etiopijas Baznīcas gans iesaka lūgties, darīt labos darbus un uzupurēties citu labā, neraugoties uz to, ka apkārt izplatās materiālisma, individuālisma un reliģiskās vienaldzības kultūra. Tāpēc Adisabebas arhibīskaps ticīgos aicina būt par miera instrumentiem visas nācijas labā.

“Ar atvērtu sirdi lūgsim piedošanu Dievam par mūsu grēkiem,” teikts vēstījumā. “Būsim gatavi piedot citiem un dzīvot mīlestībā kā īsteni Kristum ticīgie, ticīgie Tam, kurš mīlestības uz mums dēļ ziedoja pats sevi.” Vēršoties pie bērnu vecākiem, kardināls Sourafīls aicina stiprināt garīgo dzīvi ģimenēs, pavadīt vairāk laika kopā, kopā lūgties, lasīt Svētos Rakstus un mācīt bērniem uzupurēšanās vērtību.

Kas attiecas uz ziedojumiem, kardināls no Etiopijas atzīmē, ka tas nav tikai dāvāšanas akts, bet arī prasme atteikties no labumiem, kas mums nepieder. Ziedojumu došana palīdz apzināties, ka ir jādzīvo ne sevis, bet Dieva un tuvākā dēļ. “Mēs esam Dieva doto labumu administrētāji, nevis saimnieki. Ziedojoties citu labā un daloties mums dotajos resursos, mēs, līdzīgi Kristum, attīstām tuvākmīlesības spēju,” Gavēņa laika vēstījumā raksta Adisabebas arhibīskaps.

04 marts 2020, 15:33