Meklēt

Fatimas Dievmātes statuja Fatimas Dievmātes statuja 

Portugāle: pirms 100 gadiem mūžībā aizgāja svētā Jacinta

Ar lūgšanu vigīlijām, sakrālās mūzikas koncertiem un citiem pasākumiem Fatimas mariāniskajā svētnīcā šais dienās tiek atzīmēti 100 gadi, kopš svētās Jacintas Marto aiziešanas mūžībā. Jacinta Marto ir viena no trim ganiņiem, kas 1917. gada 13. maijā pirmoreiz pieredzēja Dievmātes parādīšanos Fatimā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Aizvadītajā svētdienā svētnīcā varēja noklausīties koncertu, kurā koris izpildīja jaunus, speciāli šai gadskārtai sacerētus dziedājumus. No 19. līdz 20. februārim, datumam, kurā Jacinta devās mūžībā,  Fatimas Dievmātes svētnīcā notika nakts vigīlija. Pēc tās sekoja procesija pie Jacintas un viņas brāļa Franciska kapiem. Viņi atdusas šai sanktuārijā. 20. janvārī pulksten 10 notika Rožukroņa lūgšana Dievmātes parādīšanās kapelā. Arī pēc tās ticīgie devās procesijā, kuras laikā tika nestas trīs ganiņu – Jacintas, Franciska un viņu māsīcas Lūcijas svētbildes. Dienas gaitā tika svinētas vairākas Svētās Mises. Bērniem tika veltītas katehēzes nodarbības.

Svētās Jacintas aiziešanu mūžībā pieminēja arī Stefānijas slimnīcā Lisabonā, kur viņa meitene tika ievietota pirms nāves. Slimnīcas kapelā Euharistijas svinības vadīja Lisabonas patriarhs, kardināls Manuels Hozē Makario Do Našimento.

2017. gada 13. maijā kā svētceļnieks uz Fatimu bija devies pāvests Francisks. Toreiz par ganiņiem, Dievmātes vizionāriem, viņš teica šādus vārdus: “Viņi atradās Dieva gaismā, kas izstaroja no Dievmātes. Viņa tos ietina Gaismas apmetnī, kuru tai bija dāvājis Dievs. Daudziem, ja ne visiem svētceļniekiem, saskaņā ar viņu ticību un izjūtu, Fatima visvairāk saistās ar šo Gaismas apmetni, kas mūs apņem. Šeit vairāk nekā jebkurā citā pasaules vietā patveramies jaunavīgās Mātes aizsardzībā, lai lūgtu viņai “Rādi mums Jēzu!”

20 februāris 2020, 17:41