Meklēt

Olav Fykse Tveit Olav Fykse Tveit 

Norvēģija: konference par klimatiskajām izmaiņām

Nabadzība, nevienlīdzība, klimatiskā krīze, bioloģiskās daudzveidības sarukšana un kari ir drauds nākotnei un dzīvei uz zemes. Tie ir pamatā arī aizvien augošajai migrācijai. Par to starptautiskajā konferencē par klimatiskajām izmaiņām runāja Pasaules Baznīcu padomes ģenerālsekretārs, mācītājs Olavs Fikse Tveits.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Bergenā, Norvēģijā, sarīkotajā saietā, kas norisinājās no 12. līdz 14. februārim, piedalījās vairākas reliģiskās un filozofiskās kopienas. Mācītājs Tveits uzsvēra, ka ir iespējams uzvarēt bailes un sastingumu darbojoties kopā. Par iedrošinājumu kalpo uzticība kristīgās ticības avotiem un kopējam Kristus mācekļu aicinājumam.

Pasaules Baznīcu padome jau vairāk kā 30 gadus savā uzmanības lokā patur klimatiska rakstura jautājumus. Tā atgādina, ka zeme ir visu dzīvo radību kopīgā māja. Tās mīt dažādās telpās, jeb habitatā, bet visas ir savstarpēji saistītas ar vitālām saitēm. Mācītājs Tveits pieminēja ekumeniskā patriarha Bartolomeja I, pāvesta Franciska, kā arī daudzu citu Baznīcas līderu atgādinājumus, ka klimatiskās izmaiņas norāda uz dziļu morālo un garīgo krīzi, kāda ir vērojama mūsdienās. Radība ir kļuvusi par ekonomiskās izaugsmes un ģeopolitisko lielvaru savstarpējās konkurences ķīlnieci. Pasaules Baznīcu padomes ģenerālsekretārs atzīmēja, ka krīze, bez šaubām, prasa tehniskus, ekonomiskus un politiskus risinājumus, taču centrā ir morālās vērtības. Tas, kā pietrūkst visvairāk, ir solidaritāte un mīlestība uz visiem cilvēkiem un uz visu dzīvo planētas “zeme” virsū.

Ekumeniskā kustība mācītāja Tveita skatījumā ir “pretestības bailēm un cerības kustība, kā arī atbildības uzņemšanās pret cilvēkiem un zemi”. “Tā ir kustība, kas celta uz Viena un Trīsvienīga Dieva mīlestību, kas ir visa dzīvā sākums un gals”, turpināja Olavs Fikse Tveits. Viņš konferencē uzsvēra, ka kristietības ekoloģiskā reforma prasa divkāršu procesu, proti, “ekoloģisko kristietības kritiku” un “kristīgo ekoloģiskās destrukcijas kritiku”.

Saskaņā ar mācītāja Tveita teikto, vairāk ir jāpielieto ilgspējīgas attīstības un taisnīguma principi, jāizmanto atjaunojamas enerģijas, bet pieņemot starptautiskus lēmumus, ir jāsekmē investīcijas nabadzīgajās zemēs un tais zemēs, kurās ir nepieciešams patērēt daudz enerģijas lielā iedzīvotāju skaita dēļ.

19 februāris 2020, 17:21