Meklēt

Beļģija: žurnālam "Tertio" – 20

20 gadi aprit katoļu žurnālam “Tertio”, kas iznāk Beļģijā flāmu valodā. Atzīmējot šo gadskārtu, žurnāla direktors Van Lierde aicināja žurnālistus būt aizvien konstruktīvākiem un atbildīgākiem. Pirms 20 gadiem, kristietības Lielajā Jubilejā, trūka pārliecības, ka šis žurnāls spēs ilgi pastāvēt. Tomēr, tas guva panākumus un reizē aizpildīja tukšumu, kāds pastāvēja flāmu valodas izdevumu panorāmā.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Uz žurnāla misiju jau norāda pats tā nosaukums “Tertio”. Tas ir aizgūts no pāvesta Jāņa Pāvila II apustuliskās vēstules “Tertio Millenio adveniente”. Vēstule ir iznākusi 1994. gada 10. novembrī un ir aktuāla joprojām. Tāpat, kā minētais dokuments, žurnāls “Tertio” aicina piešķirt balsi kristiešiem politiskajās un sociālajās debatēs, un piedāvāt atšķirīgu skatījumu tiem, kas meklē dzīves jēgu, tiecas pēc cilvēcības un ētikas.

20 gadu darbības laikā “Tertio” darbinieku kolektīvs ir konstatējis, ka joprojām pastāv daudzas neatrisinātas problēmas, piemēram, tās, kas attiecas uz sekularizāciju un politiskajiem centieniem reliģiju nobīdīt privātā sfērā vien. Arī šodien daudzas pozitīvas ticīgo liecības nerod atspoguļojumu medijos, kurus vairāk nodarbina skandāli un tenkas, nevis ticības loma sabiedrībā. Žurnāla “Tertio” slejās, savukārt, var “lasīt laiku zīmes Evaņģēlija gaismā”. Tā ir vēsts ar nekad nezūdošu spēku.

22 februāris 2020, 19:08