Meklēt

Svētās Zemes franciskāņu kustodijas vadītājs, tēvs Frančesko Pattons tiekas ar kristīgo konfesiju garīgajiem līderiem Svētās Zemes franciskāņu kustodijas vadītājs, tēvs Frančesko Pattons tiekas ar kristīgo konfesiju garīgajiem līderiem 

Svētā Zeme: kristīgo kopienu vadītāji cits citam vēl priecīgus Ziemassvētkus

Apmainīšanās ar Ziemassvētku sveicieniem ik gadus kalpo par tikšanās iespēju starp Svētās Zemes kristīgo konfesiju vadītājiem. 27. decembrī Svētā Pestītāja klosterī Jeruzalemē ieradās dažādu pareizticīgo kopienu pārstāvji. Svētās Zemes franciskāņu kustods, tēvs Frančesko Pattons un citi franciskāņi uzņēma grieķu, armēņu koptu un sīru pareizticīgo līderus, bet vēlāk paši devās uz melkītu patriarhāta mītni.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Grieķu pareizticīgo patriarhs Teofils III izteica gandarījumu par sadarbību Svētā kapa restaurācijas darbu otrajā fāzē. Viņš uzsvēra arī, cik svarīgi ir saglabāt Jeruzalemes kristīgo raksturu. “Dzīve pasaulē ir atkarīga no tā, vai spēsim saglabāt Jeruzalemi kā cerības vietu katram labas gribas cilvēkam, kā vietu, kur var dzīvot respektējot citam citu,” teica patriarhs. Tēvs Pattons, savukārt, apsolīja, ka franciskāņu kustodija palīdzēs panākt taisnību Jaffas Vārtu celtnes un citu līdzīgu gadījumu lietā.

Jeruzalemes armēņu patriarhs Sivans, savukārt, novēlēja, lai Dievs palīdz arvien vairāk stiprināt attiecības starp kristiešiem. “Ceru, ka pienāks diena, kad pasaulei varēsim apliecināt, ka Baznīca Jeruzalemē ir viena,” atbildēja Svētās Zemes franciskāņu kustods.

Sīru un koptu pareizticīgo kopienu pārstāvji novēlēja svētīgu jauno gadu, īpaši pieminot slimniekus, cietošos, kā arī brāļus un māsas Sīrijā un Irākā.

Pēcpusdienā ciemos pie franciskāņiem ieradās etiopiešu pareizticīgo Baznīcas delegācija. Tēvs Pattons izteica prieku, ka šīs nav tikai “protokola tikšanās”, bet ir īstas tikšanās starp brāļiem.

02 janvāris 2020, 15:03