Meklēt

Svētie Raksti Svētie Raksti 

Īrija: Bībele ir visas Dieva tautas grāmata

“Atvērties pret Svētajiem Rakstiem,” aicina Osorī bīskaps Īrijā Dermots Farels. Pastorālajā vēstulē, ko izplatījusi Īrijas Bīskapu konference, viņš citē svēto Hieronīmu, kurš ir apgalvojis, ka Svēto Rakstu nezināšana ir nezināšana par Kristu. Bīskaps atzīmē, ka šie vārdi ir aktuāli arī šodien.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Caur Svētajiem Rakstiem Kungs turpina mūs uzrunāt un klauvēt pie mūsu sirds un prāta durvīm. Ja Viņu uzklausīsim, Viņš ienāks mūsu dzīvē un paliks ar mums. Vēstulē uzsvērts, ka Bībele nav domāta tikai dažiem cilvēkiem, bet tā ir visas Dieva tautas grāmata. Tā ir jālasa, jāmeditē un jālūdzas, lai varētu saprast Kristus personu un Viņa misiju.

Bīskaps Farels piebilst, ka Svētie Raksti met izaicinājumu ticīgajiem, lai tie dzīvotu Jēzus mācekļu cienīgu dzīvi. Tie prasa viņu atbildi, lai Dieva Vārds nepaliek tukša runa, bet gan ved pie mērķa, kuru ir izvēlējies Kungs. “Tātad,” raksta bīskaps, “esam aicināti uzmanīgi klausīties Verbum Domini, pievērst tam uzmanību, ļaut, lai tas dod garīgo uzturu  mūsu dzīvei un iedvesmo dzīvot saskaņā ar Kristus aicinājumu katru dienu”.

Bez tam, Svētajos Rakstos ir atrodams mierinājums dzīves grūtībās, jo tajos ir ietverti “cerības vārdi”. Svētie Raksti palīdz mums saprast pasauli un piešķir formu mūsu skatījumam uz to. Tie māca veidot attiecības ar citiem un aicina nemitīgi “iemiesot” Dieva Vārdu ikdienā. Tieši caur Svētajiem Rakstiem Kungs runā uz savu tautu, rādot tai ceļu, kas ejams, lai Evaņģēlijs sasniegtu visus cilvēkus.

Vēstules beigās bīskaps no Īrijas piedāvā dažus praktiskus ieteikumus kā labāk svinēt Dieva Vārda svētdienu. Tai skaitā ir Psalmu recitēšana, kuros ir ietverti paša Jēzus izmantotie vārdi Viņa ikdienas lūgšanās. Osorī diecēzes ordinārijs aicina izglītot brīvprātīgos, jo īpaši jauniešus, kuri gatavojas saņemt pirmo Svēto Komūniju un Iestiprināšanas sakramentu, lai viņi spēj sludināt Dieva Vārdu Svētās Mises laikā.

25 janvāris 2020, 18:58