Meklēt

Indija. Lauksaimnieki Indija. Lauksaimnieki 

Indija: diskriminācija pret kristiešiem sabiedrisko labumu sadalē

Indijas Sīru-malabariešu Bīskapu Sinode ar vēstules starpniecību vēršas pie Keralas pavalsts valdības, lūdzot izbeigt diskrimināciju pret kristiešiem reliģiskajām minoritātēm paredzēto labumu sadalē.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Katrā Indijas pavalstī reliģiskajām minoritātēm paredzēto labumu vidū ik gadus tiek nodrošinātas arī mācību stipendijas un kursi, kuru mērķis ir uzlabot minoritārajām grupām piederošo iedzīvotāju sociālekonomisko attīstību. Tomēr, kā norāda Keralas pavalsts bīskapi, palīdzība, ko saņem kristīgā kopiena, nav proporcionāla tās lielumam.

Veseli 80% no minoritātēm paredzēto federālās palīdzības fondu ir piešķirta musulmaņiem, bet pārējie 20% sadalīti starp citām reliģiskajām minoritātēm, ieskaitot kristiešus. Neraugoties uz to, ka kristieši sastāda gandrīz 20% no Keralas iedzīvotāju skaita, palīdzība, kas pienākas minoritātēm, tiem netiek piešķirta taisnīgā apmērā.

20 janvāris 2020, 13:53