Meklēt

Gaza gatavojas svētkiem Gaza gatavojas svētkiem 

Ziemassvētki Gazā

Kā Ziemassvētkus svin 117 katoļticīgie un citi kristieši, kas dzīvo Gazā? Argentīniešu misionārs, priesteris Gabriels Romanelli, kuram pirms diviem mēnešiem uzticēts aprūpēt vietējo latīņu rita draudzi, stāsta, ka ielās ir maz svētku rotājumu un izgaismojuma. Ziemassvētki tiek svinēti pārsvarā mājās. Gazas kristiešu lielākā daļa ir grieķu pareizticīgie. Teritorijā valda labas ekumeniskās attiecības.

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Vēlos, lai Ziemassvētkos mūsu baznīcas būtu tukšas,” saka priesteris Romanelli. Tas varētu šķist pavisam paradoksāli, ja vien draudzes gans nepaskaidrotu, ka viņa vēlēšanās ir, lai visi varētu saņemt Izraēlas atļaujas un aizbraukt uz Betlēmi, lai tur svinētu Kristus Dzimšanas svētkus”.

“Neaizmirsīsim, ka Gazas, kā arī Ramallahas un Jeruzalemes kristieši ir pirmo kristiešu pēcteči un viņiem vairāk nekā visiem citiem ir tiesības Ziemassvētkos apmeklēt Betlēmes silīti, lai tur kopā ar citiem kristiešiem un arī musulmaņiem svinētu Jēzus piedzimšanu,” saka prāvests. Viņš stāsta, ka šais dienās ir daudz meditēts par 120. Psalma vārdiem: “No kurienes nāks man palīdzība?” “Palīdzība var nākt no mūra otrās puses, no tuneļa, no jūras..., taču mūsu palīdzība nāk no Kunga, no augšienes,” ir pārliecināts misionārs. Viņš piebilst, ka tad, kad netaisnība ir tik liela, tik spēcīga, un tik ilgstoša, tad apspiestā sauciens, ciešanas un lūgšanas sasniedz Kungu un Kungs dos to, ko Viņš vēlas, kad vēlas un kā vēlas. Priesteris no Gazas saka:

“Mums ir jālūdzas par visiem, lai Kungs dod visiem mieru, bet tādu mieru, kas balstās uz taisnības.”

23 decembris 2019, 18:28