Meklēt

Eiropas jauniešu tikšanās Vroclavā Eiropas jauniešu tikšanās Vroclavā 

Nākamā Tezē kopienas rīkotā Eiropas jauniešu tikšanās notiks Turīnā

Noslēgumam tuvojam Tezē kopienas rīkotā 42. Eiropas jauniešu tikšanās, kuras temats: "Vienmēr ceļā, nekad nezaudēt saknes".

Silvija Krivteža - Vatikāns

"Viena no vislielākajām vērtībām ir cilvēciskā iejūtība", – teica brālis Aloizs. Tezē ekumeniskās kopienas vadītājs aicināja Vroclavā sapulcējušos jauniešus būt atvērtiem pret bēgļiem, nebaidīties tikties un uzņemt citu kultūru pārstāvjus. Brālis Aloizs norādīja uz sabiedrības atstumto cilvēku dramatisko situāciju. Šodien daudzi dzīvo lielā nabadzībā. Viņš mudināja Eiropas jauniešus aizdomāties par to, kā un ko varam darīt, lai uzlabotu šādu situāciju.

No 28. decembra līdz 1. janvārim dažādu tautību jaunieši lūdzas, meditē, kā arī piedalās konferencēs. Viena no tām bija veltīta Bībeles lasīšanas nozīmei. "Kāpēc šodien ir jālasa Bībele?" jautāja Tezē kopienas brālis Džons. Viņš paskaidroja, ka Svētie Raksti atver mūsu sirdis Dievam, ko nespēj veikt mūsdienu pasaule, kurā dominē laicīgums, aprēķins un dzīšanās pēc varas un slavas.

Preses konferencē Tezē ekumeniskās kopienas vadītājs, Vroclavas mērs un arhibīskaps Juzefs Kupnijs pateicās pilsētas un rajona iedzīvotājiem par atvērtību un viesmīlību. "Es vēlos sirsnīgi pateikties brālim Aloizam un Tezē kopienas brāļiem par to, ka bija izvēlējuši Vroclavu par Eiropas jauniešu tikšanās vietu. Sirsnīgi pateicos pilsētas domei par ciešo sadarbību un atbalstu”, teica arhibīskaps J. Kupnijs.

30. decembrī Tezē kopienas vadītājs brālis Aloizs paziņoja, ka nākamā Eiropas jauniešu tikšanās vieta būs Turīna, Itālijā. 

31 decembris 2019, 10:35