Meklēt

Atceroties atombumbas sprādziena upurus, Motojasu upē Hirosimā, iepretim ēkai, kura joprojām atgādina par šo traģēdiju, tiek peldinātas laternas Atceroties atombumbas sprādziena upurus, Motojasu upē Hirosimā, iepretim ēkai, kura joprojām atgādina par šo traģēdiju, tiek peldinātas laternas 

Katoliskā Baznīca Taizemē un Japānā gaida ierodamies pāvestu

No 20. līdz 26. novembrim pāvests apmeklēs Taizemi un Japānu. “Kristus mācekļi, mācekļi misionāri” – tā saucas pirmais Svētā tēva vizītes posms. Tas aizritēs Taizemē. Tūlīt pēc Taizemes apmeklējuma Francisks dosies uz Japānu, kur starp vietējiem iedzīvotājiem viņu sagaidīs daudzi ieceļotāji.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Par atmosfēru, kāda valda Taizemē, stāsta “Fidei donum” misionāru institūta piederīgais, priesteris Rafaels Sandona, kurš šeit strādā jau 10 gadus. Šai laikā ir ievērots, ka kristiešu dialogā ar pārējo sabiedrību ir sperts liels solis uz priekšu.

Priesteris Sandona, kā arī vairāki viņa līdzbrāļi no Triveneto apgabala Taizemes ziemeļu teritorijā aprūpē divas draudzes – Chaehomu un Lamphunu, kas atrodas Čangmai diecēzē. Tā ir dibināta 1959. gadā. Chaehomas misijā, kas tiek uzturēta ar vietējo amatnieku izstrādājumu pārdošanu, tiek palīdzēts cilšu un nomadu tautām, kas dzīvo kalnu apgabalos, kas robežojas ar Mjanmu un Laosu. Ar Baznīcas atbalstu šeit tiek uzstādītas dzeramā ūdens ierīces, veikta sanitārā aprūpe, kā arī dota iespēja studēt mežu apvidos dzīvojošajiem jauniešiem.

Priesteris Rafaels Sandona sarunā ar Vatikāna Radio pauda pārliecību, ka pāvesta Franciska ierašanās Taizemē dos stiprinājumu ticībā vietējiem kristiešiem un veicinās starpreliģisko dialogu ar budistu pasauli. Priesteris stāsta, ka budistus šai zemē ir iedvesmojis Franciska pazemības un miera celtniecības piemērs.

Tūlīt pēc vizītes Taizemē pāvests ieradīsies Japānā. Saskaņā ar 2018. gada statistikas datiem, Katoliskajai Baznīcai šeit pieder 444 tūkstoši 893 ticīgie, jeb 0,3% iedzīvotāju. Šis skaitlis attiecas galvenokārt uz katoļticīgajiem japāņiem un tiem ārzemniekiem, kas Uzlecošās saules zemē ir spējuši integrēties un dzīvo jau ilgāku laiku. Tā kā vairākās diecēzēs ticīgie pārsvarā ir ieceļotāji, kas šeit raduši pagaidu darbu, tad patiesais katoļu skaits Japānā šobrīd varētu pārsniegt 800 tūkstošus. 30 tūkstoši no tiem ir vjetnamieši. Jezuītu tēvs Jāzeps Dinhs Thans Nha, kurš Japānā atbild par vjetnamiešu jauniešu pastorālo aprūpi, uzsver, ka ārzemnieku lielā skaita dēļ Katolisko Baznīcu šeit ir pieņemts saukt par “Katolisko Baznīcu Japānā”, nevis par “Japānas Katolisko Baznīcu”. Saskaņā ar jezuīta teikto, šādā veidā tiek sperts pirmais solis, lai mēģinātu atvērt joprojām noslēgtās Japānas Baznīcas durvis. Tēvs Jāzeps stāsta, ka ieceļotāju pastorālā aprūpe šeit kavējas un ieceļotājiem nav savas balss vietējās Baznīcas aktivitātēs. Ārzemieku kopienas nav integrētas un pārsvarā veic vietējai Baznīcai paralēlas aktivitātes.

Daudzi ārzemju jaunieši, kas ir ieradušies Japānā, šeit strādā, vai studē, vai arī apvieno darbu un studijas. Šī gada maijā ap 30 vjetnamiešu katoļu jauniešu grupu piedalījās saietā “Izstarot ticību”, kas, saskaņā ar tēva Jāzepa teikto, “ienesa jaunas vēsmas vietējā Baznīcā”. Uzzinot par pāvesta gaidāmo apmeklējumu, jaunie vjetnamiešu katoļi nekavējās iesniegt pieteikumus, lai varētu piedalīties ar viņa vizīti saistītajos notikumos. Organizētāji atklāj, ka jau šobrīd pieteikumu ir vairāk nekā vietu Tokijas stadionā. Tas spēj uzņemt 50 tūkstošus cilvēku. Tāpēc nekas cits nav atlicis, kā rīkot biļešu loteriju. Vietu trūkuma dēļ ir nācies atteikt tiem, kas Japānā bija vēlējušies ierasties no ārzemēm. 

Doties uz Japānu ir sens Hozē Marijas Bergoljo sapnis. Vēl jaunības gados viņš šeit vēlējās strādāt kā misionārs, taču to neļāva veselības stāvoklis. Nu jau cienījamu vecumu sasniegušais pāvests Tokijā satiks imperatoru Naruhito un premjerministru Šinzo Abi, vēlāk dosies uz Nagasaki un Hirosimu – divām atombumbas sagrautajām un no jauna uzceltajām pilsētām. Ar savu vizīti Svētais tēvs vēlas atmodināt visas pasaules atbildības sajūtu pret dzīvību. Saskaņā ar jezuītu tēva Jāzepa Dinha Thana Nha teikto, Japānai – varenai un spēcīgai valstij Āzijā un pasaulē, ir jāstājas pretim sekularizācijas izaicinājumiem, problēmām, kas lielu cilvēku skaitu vedina uz apsvērumiem par pašnāvību, kā arī jārod risinājumi attiecībā uz migrantiem un ekoloģiju.

05 novembris 2019, 18:19