Meklēt

UNESCO's World Heritage of Hidden Christian site of old Nokubi Church UNESCO's World Heritage of Hidden Christian site of old Nokubi Church 

Japāna: tiek pētīti dokumenti par kristiešu vēsturi

Japānā tiek izrādīta liela interese par gaidāmo pāvesta Franciska vizīti, kā arī par japāņu kristiešu vēsturi, par viņu vajāšanām laikā no XV līdz XIX gadsimtam. Par to liecina Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas prefekts Čezare Pasini, kurš tikko atgriezies no Uzlecošās saules zemes, kur vadīja divas konferences, kas attiecas uz saleziāņu misionāra Mario Maregas savākto dokumentu pētniecību un saglabāšanu.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Dokumenti ir savākti pagājušā gadsimta trīsdesmitajos un četrdesmitajos gados, un vēstī par japāņu kristiešu vajāšanām, sākot ar XV gadsimtu. 2014. gadā Vatikāna bibliotēka paziņoja par sadarbības sākumu ar Japānas institūcijām, kas saistītas ar Nacionālo Humanitāro zinātņu institūtu. Kopējais mērķis bija uzskaitīt, digitalizēt, pētīt un sakārtot katalogā ap 10 tūkstošu dokumentu. Neilgi pirms pāvesta vizītes, kurš Japānu apmeklēs no 23. līdz 26. movembrim, Oitā un Nagasaki viesojās priesteris Pasini, lai atklātu projekta galējo fāzi.

Vatikāna Bibliotēkas vadītājs intervijā Vatikāna Radio pastāstīja, ka viņš tika uzņemts ar ārkārtēju viesmīlību, ir izrādīta cieņa pret Baznīcu un apliecināta griba veikt dialogu. Misionāra Maregas savāktie dokumenti sadarbības partneros ir raisījuši lielu interesi, jo īpaši no vēstures un socioloģiskā skatījuma. Dokumentos ir rodamas vērtīgas izziņas par agrāko gadsimtu sabiedrību, ģimenēm, ģimenes galvas lomu, darbu, sadzīvi. Lai arī glavenā uzmanība tiek vērsta uz japāņu kristiešu kultūras aspektiem, tomēr neizpaliek interese arī par reliģiju.

Oitā priesteris Pasini ir apmeklējis divas izstādes, kurās skatāmi daži krusti un metāla sakrālie attēli, kurus kristiešiem tika pavēlēts mīdīt ar kājām tā saucamajā “e-fumi” rituālā, lai tie apliecinātu, ka nav vairs kristieši.  Usuki, savukārt, ir bijusi iespēja apmeklēt seno kristiešu kapsētu. Kapu kopiņas tur vairs nav redzamas, tomēr, līdz pat šim brīdim vieta nav nedz izpostīta, nedz izmantota citiem mērķiem, tādējādi izrādot cieņu pret aizgājējiem.

“Pāvests tiek ļoti gaidīts,” apliecina Vatikāna Apustuliskās bibliotēkas vadītājs. Viņš stāsta, ka jau tagad vienā no Oitas prefektūras pils lielajām izkārtnēm attēlots Vatikāna ģerbonis.

09 novembris 2019, 19:14