Meklēt

2019.04.22 Chiesa di San Ignazio a Tokyo, Giappone 2019.04.22 Chiesa di San Ignazio a Tokyo, Giappone 

Japāna: apustuliskais nuncijs stāsta par gaidāmo pāvesta vizīti

Jau pavisam drīz pāvests Francisks ieradīsies Japānā – zemē, kurā tik ļoti bija vēlējies kalpot, būdams gados jauns Jēzus Sadraudzības biedrs. Savu sapni Francisks varēs piepildīt tikai pēc daudziem gadu desmitiem, taču vairs ne misionāra, bet pāvesta kārtā, kurš uz šejieni nāk kā miera svētceļnieks. Ko no Svētā tēva vizītes gaida Japānas Baznīca un plašāka sabiedrība? Par to stāsta apustuliskais nuncijs, indiešu izcelsmes arhibīskaps Jozefs Čennots:

Inese Šteinerte - Vatikāns

“Baznīca Japānā gaida pāvestu ar lielu pateicības un atzinības izjūtu. Pirmkārt jau pret Kungu, kurš Franciskam ļaus apmeklēt Japānu pēc tam, kad ir apritējuši 38 gadi kopš svētā Jāņa Pāvila II vizītes, kura ir palikusi japāņu sirdīs. Pateicamies arī par tik tālu ceļojumu, ko Svētais tēvs uzsāks, lai ierastos šeit, Uzlecošās saules zemē. Cilvēki no viņa gaida iedrošinājuma vārdus, jo īpaši vietējai Baznīcai, brāļiem ticībā, kā arī visai japāņu tautai. Viņi gaida iedrošinājumu, cerības vārdu, miera vārdu, lai miers valdītu vispirms jau katra sirdī, kā arī sabiedrībā caur dialogu ar tuviem un tāliem. To gaida katoļu kopiena, visa kristīgā kopiena, kā arī japāņu tauta kopumā.”

Ko no šīs vizītes apustuliskais nuncijs novēl Katoliskajai Baznīcai un visai sabiedrībai?

“Kas attiecas uz Japānas Baznīcu, kas īpašā veidā ir izcietusi vajāšanas, novēlu, lai tā varētu augt, padziļināt savu ticību, pateicoties misionāriem, kam arī šodien ir svarīga loma ticības tālāknodošanā, jo īpaši caur Baznīcas veikumu izglītības, veselības aizsardzības, labdarības, žēlsirdības darbiem, jo sevišķi tādos pārbaudījumos kā Fukušimas atomavārija un nesen arī taifūns, kas plosījās vairākās Japānas vietās, skarot arī galvaspilsētu Tokiju. Ceram, ka arī viņi varēs saņemt mierinājuma vēsti.”

Ļoti nozīmīgs posms ceļojuma laikā būs Hirosimas un Nagasaki apmeklējums. Tiek gaidīta miera un atbruņošanās vēsts...

“Protams. Jau atzīmēju, ka cilvēki, jo īpaši šais divās pilsētās – Hirosimā un Nagasaki, kuras ir pieredzējušas bombardējuma sekas, vēlas saņemt miera un cerības vēsti. Cerēsim, ka Svētais tēvs no šejienes varēs izstarot miera vēsti visai pasaulei, šo mieru, kam būtu jāvalda visu tautu sirdī.”

18 novembris 2019, 14:52