Meklēt

Uzņemties atbildību par planētu – mūsu kopējām mājām

Noslēgumam tuvojas Amazones reģionam veltītā Bīskapu sinode.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Vīrieši, sievietes, bērni. Iezemiešu kopiena, kas strādā, tic un cer. Tā dzīvo ciematos, kas izkaisīti tūkstošiem kvadrātkilometru plašajā teritorijā, un bieži nespēj piedalīties dievkalpojumos, pieņemt Euharistiju un citus sakramentus. Līdz Amazones reģiona veltītās Bīskapu sinodes noslēgumam ir palikušas tikai dažas dienas. Šajā laikā daudz tika runāts par sāpīgām situācijām un smagām problēmām, kas iepriekš bija noklusētas. Pēc Pasaules misiju dienas, kas tika atzīmēta 20. oktobrī, sinodes dalībnieki mudina veidot Amazoni par evaņģēlizācijas un misijas zemi, viņi pateicas misionāriem par pašaizliedzīgo kalpošanu bieži vien nelabvēlīgos apstākļos, un klauvē pie sabiedrības sirdsapziņas, aicinot uzņemties atbildību par planētu – mūsu kopējām mājām, lai nepieļautu tās iznīcināšanu mežu izciršanas, ugunsgrēku, dabas resursu ieguves un intensīvas ekspluatācijas rezultātā. 

22 oktobris 2019, 12:10