Meklēt

Leader of the People’s Party of Canada campaigns in New Brunswick Leader of the People’s Party of Canada campaigns in New Brunswick 

Kanāda: izdota katoļticīgiem vēlētājiem adresēta rokasgrāmata

“Balsot kā katoļiem”, ar šādu nosaukumu Kanādas bīskapi izdevuši rokasgrāmatu, gatavojoties federālajām vēlēšanām. Tekstā ir atkārtots, ka Baznīca respektē pilsoņu politisko brīvību un atbildību.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 “Izmantojot balss tiesības, pilsoņi izpilda savu pienākumu izvēlēties valdību un tai pašā laikā sūta skaidru signālu kandidātiem, ko politiskās partijas izvirza vēlēšanām,” teikts rokasgrāmatā. Tajā atzīmēts, ka laiks pirms vēlēšanām pilsoņiem dod iespēju apmainīties domām ar citiem vēlētājiem, ar kaimiņiem un pašiem kandidātiem, jo īpaši tad, kad tie veic vizītes viņu apkārtnē. “Šai laikā ir labi jāapzinās, kādās vērtībās, uzskatos un rūpēs dalās katoļticīgie visā valstī, kā arī pārējie pilsoņi un paši kandidāti. Viņi uzņemas atbildību par sabiedrības labklājību. Viņu darba ieguldījums un uzņēmība ir dāsns ieguldījums sabiedrības kopējā labumā,” teikts Baznīcas vadītāju izdotajā ceļvedī.

Rokasgrāmatā uzsvērts, ka kopējais labums ir politiskās kopienas mērķis. Tas ir apstākļu kopums, kurā indivīdi, ģimenes un apvienības var adekvātāk un bez kavēšanās pilnveidot sevi. Lai arī kristīgie uzskati neveido politisko platformu, caur to prizmu kristieši ir aicināti analizēt un novērtēt valdības politiskos lēmumus, likumus un programmas. No tādiem principiem kā dzīvības respekts sākot no ieņemšanas līdz dabiskai nāvei, kā arī cilvēka personas cieņa, ir jāvadās izvērtējot partijas nostāju attiecībā pret galvenajiem morālas dabas jautājumiem. “Izvēlēties dzīvību nozīmē arī vienmēr rūpēties par vājākajiem mūsu vidū – gan fiziskā, gan ekonomiskā un sociālā nozīmē. Līdzīgā veidā tas nozīmē fundamentālo cilvēktiesību aizsardzību, ieskaitot tiesības uz reliģisko brīvību un sirdsapziņas brīvību. Taisnīgāka sabiedrība tiek celta, ja dzīvojam solidaritātē un dialogā ar dažādiem sociālajiem partneriem, ieskaitot iezemiešus, kā arī atbalstot ģimenes un nodrošinot atbilstošus fondus izglītībai, veselības aprūpei, mājoklim, kā arī atkarību prevencijai un ārstēšanai,” min Kanādas Katoliskās Baznīcas vadītāji. Lai kopienas būtu atvērtas un cilvēciskas, viņi aicina cīnīties pret visām nabadzības formām, atgādinot, ka tās ved pie segregācijas un izolēšanās.

“Visi ir aicināti aktīvi piedalīties, lai piešķirtu morālu formu sabiedrībai, kurā dzīvojam un aizsargātu vājāko cilvēku tiesības,” teikts katoļticīgajiem vēlētājiem adresētajā rokasgrāmatā.

23 septembris 2019, 16:30