Meklēt

PORTUGAL-RELIGION-FATIMA PORTUGAL-RELIGION-FATIMA 

Portugāle: Svētā Mise kopā ar migrantiem un bēgļiem

Pirms Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkiem svētceļojumu uz Fatimu veica migranti un bēgļi kopā ar saviem atbalstītājiem. Pirmdien, 12. augustā viņi piedalījās Svētajā Misē, ko celebrēja kardināls Marks Uelets. Homīlijā viņš runāja par migrantiem un bēgļiem kā ievainojamām, atmestām un ienīstām būtnēm, gluži tāpat kā to pieredzēja Krustā sistais Jēzus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Bīskapu kongregācijas prefekts aicināja ticīgos lūgties, lai šie cilvēki tiktu mierināti un piecelti no viņu atmestības. Vēršoties pie migrantiem un bēgļiem Svētās Mises celebrants novēlēja, lai viņi savā “ceļā pretim Dieva pilsētai” spēj rast kristiešu un nekristiešu tuvākmīlestību, kas tiem palīdzētu saglabāt cerību.

Kardināls Uelets visiem atgādināja, ka jau no pašiem sākumiem Baznīca veido “tautu, kas iet”, tautu, kas bieži vien ir vajāta un tai pašā laikā Dieva pavadīta un sargāta. Dievs vienmēr saglabā īpašu saikni ar tiem, kas ir vājāki. Tā ir realitāte, kas īstenojas Iemiesošanās noslēpumā – Jēzū Dievs pieliecas un pazemojas mīlestības dēļ. Viņš identificējas ar visnabadzīgākajiem, ar egoisma un naida upuriem. Dievs ir tuvs cilvēkiem caur mīlestības derību, kas visiem kristītajiem liek “izliet pār citiem beznosacījumu tuvākmīlestību, jo īpaši uz tiem, kurus pāvests sauc par “pēdējiem”, jeb tiem, kas tiek apkrāpti, pamesti, spīdzināti, izmantoti un izsmieti”.

Homīlijas noslēgumā kardināls iedrošināja visus, kam nākas saskarties ar migrācijas pieredzi. “Nepalieciet tikai nelaimīgie, kas ir pakļauti visām vētrām. Esiet Dieva vēstneši! Caur jums Viņš atgādina kopējo cilvēces likteni, kura iet pretim Dieva pilsētai, debesu Jeruzalemei, kas ir apsolīta visiem labas gribas cilvēkiem.”

16 augusts 2019, 18:47