Meklēt

2019.08.09 bambini, educazione sessuale 2019.08.09 bambini, educazione sessuale 

Polija: bīskapi norāda uz risku "seksualizēt bērnību"

Polijas Baznīca pauž raizes par vairākās valsts skolās ieviestajiem jaunajiem seksuālās izglītības kursiem. Tiek norādīts uz risku, ka tiks izplatītas vērtības, kas ir pretrunā ar morāli.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Polijas bīskapi uzskata, ka kursu mērķis ir veicināt tematus, kas saistās ar homoseksualitāti, Gendera teoriju un kontracepciju. Mareks Mendiks – Polijas Bīskapu konferencē ietilpstošās Izglītības komitejas prezidents aicina ģimenes būt nomodā un jau iepriekš gūt informāciju par kursu saturu un to organizētājiem, atgādinot, ka bērns nevar piedalīties kursos bez vecāku, vai viņu likumīgo aizbildņu piekrišanas.

Polijas Bīskapu konference uzsver, ka par bērnu izglītību ir jārūpējas ģimenēm. Tāpēc bīskapi Internetā ir ievietojuši deklarācijas modeli, kurā vecāki var formāli atteikt savu piekrišanu un pieprasīt, lai skola jau iepriekš tos informē par jebkuru iniciatīvu šai jomā.

Jaunie seksuālās izglītošanas kursi ir ieviesti vairāku Polijas pilsētu, tai skaitā Lodzas, Varšavas, Krakovas un Gdaņskas skolās. Kā stāsta šīs iniciatīvas autori, kursi tiek rīkoti ar mērķi izglītot bērnus pret citādas seksuālās orientācijas personu diskrimināciju, kā arī informēt skolēnus par metodēm, kas palīdz izvairīties no nevēlamas grūtniecības un seksuāli transmisīvajām slimībām.

Kursi šais mēnešos ir izraisījuši asas politiskas debates visā Polijā. Bīskapi akcentē, ka “pozitīvai un saprātīgai seksuālajai izglībai” ir jābūt objektīvai, brīvai no jebkādas ideoloģijas un tai pašā laikā iekļautai “mīlestības un savstarpējas dāvināšanās” kontekstā. Svarīgi ir, lai seksuālā izglītība būtu atbilstoša skolēnu vecumam, pretējā gadījumā pastāv risks “seksualizēt bērnību”.

23 augusts 2019, 19:11