Meklēt

2018-01-19 Incontro con i Popoli dell Amazzonia nel Coliseo Madre de Dios 2018-01-19 Incontro con i Popoli dell Amazzonia nel Coliseo Madre de Dios 

ASV: izdots tikšanās kultūras ceļvedis

ASV Katoļu Bīskapu konference izdod ceļvedi spāņu un angļu valodā ar mērķi veidot tikšanās kultūru. Tiek cerēts, ka izdevums palīdzēs katoļiem dzīvot saskaņā ar Jēzus aicinājumu satikt tos, kuri atrodas dzīves perifērijās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Grāmatā piedāvāts rīkot piecas tikšanās sesijas draudzēs, lai labāk izprastu, ko nozīmē Baznīcas evaņģelizējošā misija. Katrā sesijā dalībnieki varēs iepazīties ar jaunu aspektu Jēzus attieksmē pret saviem mācekļiem ceļā uz Emmausu. Uzmanība tiks pievērsta arī aicinājumam izplatīt Evaņģēlija vēsti, iedvesmojoties no pāvesta Franciska apustuliskā pamudinājuma “Evangelii gaudium”. Piecās sesijās galvenie elementi būs redzēt, spriest, rīkoties, svinēt un uzņemties misionāro sūtību.

Jauno, kopienām paredzēto resursu varēs izmantot ne vien draudzēs, bet arī ekleziālajās laju kustībās, katoļu skolās, reliģiskajās grupās un ticības formācijā, neraugoties uz kultūras, vai etnisko izcelsmi. “Tikšanās process var nest labus augļus, ticīgajiem uzņemoties savu misiju ģimenēs, izglītības iestādēs, darba vietās un visur, kur dzīvo cilvēki, kuriem ir nepieciešama Dieva mīlestība,” raksta ASV katoļu bīskapi. Tikšanās kultūras ceļvedi ir izstrādājusi Spāņu valodas lietu komiteja un Kultūras atšķirību komiteja, kas darbojas ASV Bīskapu konferences paspārnē.

26 jūlijs 2019, 15:14