Meklēt

RELIGION-PEACE/ASSISI RELIGION-PEACE/ASSISI 

Jordānijas karaļa ziedojums Kristus Kapa bazilikai

No pravieša Muhameda tiešā līnijā cēlušās dinastijas pārstāvis, Jordānijas karalis Abdallahs II ir viens no dāsnākajiem Svētā Kapa bazilikas restaurācijas darbu finansētājiem. Viņš ir ziedojis jaunu naudas summu dievnama pamatu nostiprināšanai. Bazilikai, kas uzcelta virs vietas, kur Jēzus tika sists krustā, apbedīts un augšāmcēlies, saskaņā ar ekspertu slēdzienu, ir nepieciešams jau tuvākajā laikā nostiprināt pamatus.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Karalis Abdallahs II Svētā Kapa bazilikas restaurācijai ziedo jau otro reizi. 2016. gada aprīlī viņš atbalstīja namiņa atjaunošanu, kas atrodas tieši virs Kristus kapa. Kā ziņo Jordānijas mediji, šoreiz karaļa dāvinājums sastāda daļu no 2018. gada novembrī saņemtās Templtona prēmijas 238 tūkstošu dolāru apmērā. Tiesa, nav zināms, cik liela summa ir izmantota ziedojumam. 

Prezbiteriāņu kristieša Džona Templtona prēmija karalim Abdallaham II tika piešķirta par viņa centieniem pasargāt Jeruzalemes musulmaņu un kristiešu svētvietas.  Karalis vairākkārt ir atzīmējis, ka atbildība par tām ir hašemītu monarhu dinastijas mandāts. 2017. gada oktobrī Ammānā pieņemot audiencē patriarhu Teofilu III, Abdallahs II atgādināja, ka Jeruzalemes kristiešu svētvietām viņš veltī tikpat lielu uzmanību, cik musulmaņu svētvietām, un, ka Jordānija turpinās aizstāvēt gan šīs svētvietas, gan arī kristīgo Baznīcu īpašumus visos starptautiskajos forumos un ANO sesijās.

Karalis Abdallahs, princis Hassans un citi karaliskās ģimenes pārstāvji vairākkārt ir nosodījuši džihādistu vardarbību un atgādinājuši, ka Tuvo Austrumu kristieši ir arābu civilizācijas nozīmīga daļa. Pieņemot audiencē Antiohijas sīru pareizticīgo patriarhu Ignāciju Afremu II, karalis Abdallahs apliecināja, ka kristītie ir “daļa no arābu pasaules audekla”. Arī toreiz hašemītu valdnieks apsolīja rūpēties par Svētās Zemes ekleziālo labumu aizsargāšanu.

14 maijs 2019, 18:45