Meklēt

The silhouette of the Quadriga is pictured on top of the Brandenburger Gate in Berlin The silhouette of the Quadriga is pictured on top of the Brandenburger Gate in Berlin 

Vācija: bīskapi aplūko mūsdienu demokrātijas izaicinājumus

“Izaicinājumi, ar kādiem saskaras demokrātija mūsu dienās un to cēloņi” – par šādu tematu ir publicēts Vācijas Katoļu Bīskapu konferences un Vācijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas dokuments pēc sanāksmes, kas notika šais dienās.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Ekumeniskā komisija 14 ekspertu sastāvā sagatavoja tekstu, kurā tiek norādīts, ka abas Baznīcas uzskata, ka demokrātiskas un sociālas valsts apstākļi šobrīd nav labā stāvoklī. Tātad, trūkst brīvas demokrātijas.

Dokumentā izskatīti 4 galvenie izaicinājumi – globalizācija un tās sekas ekonomikā un ekoloģijā, demokrātiskā taisnība un ekonomiskās nevienlīdzības, migrācija un digitalizācija.

Vācijas Katoliskās un Evaņģēliski luteriskās Baznīcas atzīmē, ka tās piedalās sabiedrības dzīvē un dalās atbildībā, lai tiktu sargāta, īstenota un attīstīta demokrātiska dzīve. Šis uzdevums tiek veikts, piedaloties debatēs, veicinot kristietībā balstītu kultūru un ticību, šādā veidā stiprinot pamatus, uz kuriem demokrātija balstās.

17 aprīlis 2019, 17:45