Meklēt

2019.04.18 Cina Messa Crisma 2019.04.18 Cina Messa Crisma 

Ķīna: Provizoriskā vienošanās ver jaunas iespējas

No Ķīnas saņemta ziņa, ka Hrizmas Svēto Misi šogad kopā ir varējuši svinēt divi bīskapi, kuri pirms tam piederēja valdības atzītajai un tā dēvētajai “pagrīdes” katoļu kopienām.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Vēl pirms neilga laika tikai bīskaps Vincents Guo Ši Džins bija tas, kuru atzina Svētais Krēsls, bet ne Ķīnas valdība, savukārt bīskaps Vincents Džans Silu bija tikai valdības atzītais, tā dēvētais “oficiālais” bīskaps, kurš neatradās vienotībā ar Svēto Krēslu.  Šobrīd, pēc pagājušā gada septembrī parakstītās Provizoriskās vienošanās starp Svēto Krēslu un Ķīnas Tautas Republiku visi bīskapi Ķīnā atrodas komūnijā ar svētā Pētera pēcteci.

Lielajā ceturtdienā notikušās kopīgās liturģiskās svinības liecina, ka Pekinas autoritātes šo vienošanos ir ievērojušas. Tas ir pozitīvs signāls ilgi gaidītās Baznīcas vienotības labā. Abi minētie bīskapi vada Mindongas diecēzi Fudžianas provincē – Vincentam Džanam Silu pāvests ir uzticējis bīskapa, bet Guo Ši Džinam palīgbīskapa pienākumus.

18 aprīlis 2019, 15:12