Meklēt

The Aurora Borealis (Northern Lights) is seen over the sky near Inari in Lapland The Aurora Borealis (Northern Lights) is seen over the sky near Inari in Lapland 

Somija: palielinājies katoļticīgo skaits

Somijā aug katoļticīgo skaits. 2018. gada beigās šeit bija 15 483 reģistrēto Katoliskās Baznīcas locekļu, par 534 cilvēkiem pārsniedzot iepriekšējā gadā reģistrētos. Katoļu ir kļuvis vairāk gandrīz visās draudzēs, izņemot Jivaskilu, kur izmaiņas nav vērojamas.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Vislielākā katoļu draudze Somijā joprojām ir Svētā Henrika katedrāles draudze Helsinkos ar 4779 Baznīcas locekļiem. 2018. gadā tā ir papildinājusies ar 227 jaunpienācējiem. 41,5% Somijas katoļu runā somiski, 4,7% zviedriski un 53,8% dažādās citās valodās. Jaunie draudzes reģistros ierakstītie sastāv no jaunkristītajiem, konvertītiem un ieceļotājiem, respektīvi, 203, 48 un 321 cilvēks.

2018. gadā Somijā nomira 43 katoļticīgie, 45 atstāja valsti, bet 92 atstāja Baznīcu. Kas attiecas uz sakramentiem, visā valsts teritorijā pirmo Svēto komūniju ir saņēmuši 219, Iestiprināšanas sakramentu 188, bet Laulības sakramentu 49 cilvēki, no kuriem 19 gadījumos abi laulātie ir katoļi.

22 februāris 2019, 16:22