Meklēt

2019.02.14 Partecipanti Assemblea IFAD 2019.02.14 Partecipanti Assemblea IFAD 

Solidaritāte - sabiedrības attīstības atslēgas vārds

14. februāra rītā Francisks ieradās ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas FAO mītnē, lai piedalītos Starptautiskā Lauksaimniecības attīstības fonda vadītāju padomes rīkotajā 42. plenārsesijā.

Silvija Krivteža - Vatikāns

Divu stundu ilgās vizītes ietvaros pāvests Francisks teica uzrunu, tikās ar Starptautiskā lauksaimniecības attīstības fonda darbiniekiem un IV Iezemiešu tautu tikšanās dalībniekiem. Svētā Krēsla pastāvīgais novērotājs ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijā atgādina, ka rūpes par trūkumcietējiem un iezemiešu tautām ir pāvesta darbības prioritāte. Svētais tēvs pauž pārliecību, ka solidaritāte ir pasaules attīstības atslēgas vārds. Stāsta priesteris Fernando Kika Arellano:

“[Starptautiskais Lauksaimniecības attīstības fonds ir starptautiska finanšu institūcija, kas izveidota 1977. gadā. ANO aģentūra atrodas Romā. Fonda mērķis ir īstenot ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstības programmas, atbalstīt pārtikas ražošanu un uzlabot cilvēku dzīves apstākļus lauku reģionos, kur dzīvo 70 procenti no pasaules iedzīvotājiem. Viņi bieži ir aizmirsti un viņu darbs ir mazatalgots. Svētais Krēsls ir aktīvi iesaistījies minētā fonda programmu īstenošanā. Nedrīkstam aizmirst, ka jau 1964. gadā pāvests Pāvils VI aicināja pasaules valstu vadītājus izveidot fondu, lai sniegtu finansiālo atbalstu lauku reģionu attīstībā.]”

14 februāris 2019, 13:16