Meklēt

2019.02.07 Abuso su minori, abusi, tutela del minore, maltrattamenti bambino 2019.02.07 Abuso su minori, abusi, tutela del minore, maltrattamenti bambino 

Itālija: sāk darboties Mazgadīgo aizsardzības padome

“Labāk, lai mums ir mazāk priesteru un reliģisko, nekā riskējam ar kāda mazgadīgā dzīvi,” apliecina Itālijas Bīskapu konferences prezidents Gvaltjero Bassetti.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Bīskapu konferences sanāksmē viņš nominēja Mazgadīgo aizsardzības padomes biedrus, to skaitā priesterus, reliģiskos un lajus. Padome ir izveidota pagājušā gada novembrī un tai ir savi statūti. Pirmo uzdevumu vidū ietilpst prevencijas un formācijas aktivitāšu veicināšana teritoriālos līmeņos. Itālijas reģionālās Bīskapu konferences tiek aicinātas izvēlēties vienu bīskapu, kuram uzticēt veidot reģionālos un starpdiecēžu centrus, kuros pēc vietējo bīskapu ieteikuma darbotos diecēžu pārstāvji. Liela loma tajos tiks ierādīta ģimeņu konsultantiem.

28 februāris 2019, 16:46