Meklēt

UKRAINE-CHURCH/ UKRAINE-CHURCH/ 

Ievēlēts jauns Ukrainas Autokefālās Baznīcas primass

15. decembrī ievēlēts jauns Ukrainas Autokefālās Baznīcas primass. Šie pienākumi uzticēti 39 gadus vecajam Epifanijam Dumenko, līdzšinējam Perejaslavas-Hmeļņickas un Belocerkovskas metropolītam.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Ievēlēšana notika Kijevā Unifikācijas koncila laikā. Koncilu pēc Konstantinopoles patriarha Bartolomeja I mandāta vadīja Gallijas metropolīts Emanuels. Pirmie jaunievēlētā Ukrainas autokefālās Baznīcas metropolīta Epifanija vārdi bija: “Pārvarot visas grūtības, mums ir izdevies!” Svētdien, 16. decembra rītā jaunais Ukrainas Autokefālās Baznīcas vadītājs celebrēja savu pirmo dievišķo liturģiju Svētā Miķeļa klostera dievnamā, kas ir viens no vissenākajiem Kijevā.

Epifanijs pieņēma nevis patriarha, bet Kijevas un visas Ukrainas metropolīta titulu. Viņš ir dzimis 1979. gada 3. februārī Volkovo ciematā Odesas reģiona Ivanovskas provincē strādnieku ģimenē. 1999. gadā pabeidza Pareizticīgo Baznīcas Kijevas Garīgo semināru un 2004. gadā Patriarhāta Teoloģijas akadēmiju, iegūstot licences grādu teoloģijā. Mūka svētsolījumus salika 2007. gadā un pēc studiju un klosterdzīves posma Grieķijā kļuva par patriarha Filareta Denisenko sekretāru. 2009. gadā viņš tika iesvētīts par Višgorodas bīskapu, 2013. gadā kļuva par metropolītu. Viņa veikto pienākumu skaitā ir Kijevas reģiona draudžu administrācija, Patriarhāta Teoloģijas akadēmijas un Studiju komitejas vadība.

Saskaņā ar apstiprinātajiem Statūtiem, jaunā autokefālā Baznīca ir neatkarīga no visām citām Baznīcām, ieskaitot Maskavas Patriarhātu, kurš neatzīst šīs izvēles kanoniskās tiesības. Ukrainas autokefālo Baznīcu vadīs vietējās Baznīcas padome, savukārt, to vadīs pastāvīgā Sinode, kuras sastāvā ietilps primass un 12 bīskapi.

19 decembris 2018, 16:33