Meklēt

2018.12.10  Thomas Merton 2018.12.10 Thomas Merton 

ASV: Tomasa Mērtona atceres pasākumi

Aprit 50 gadi, kopš mūžībā aizgājis amerikāņu mūks un rakstnieks Tomass Mērtons. Viņš bija trapistu ordeņa loceklis, vairāk nekā 60 darbu autors. Tie aptvēra gan garīga rakstura publikācijas, gan arī literārās daiļrades žanrus, dzeju un prozu. Tomasa Mērtona radošā darbība bija veltīta galvenokārt ekumenisma, starpreliģiju dialoga, miera un civilo tiesību tematikai.

Inese Šteinerte - Vatikāns

Mērtons dzīvoja Ģetzemanes trapistu klosterī Kentukijas pavalstī, ASV. Šeit 10. decembrī notika atceres dievkalpojums, kura laikā jaunākais klostera iemītnieks, tēvs Lorenss Morlejs teica sprediķi. To pašu sprediķi viņš teica arī Luisvilas katedrālē, kur notika plašākas Svētās Mises svinības.

Tomass Mērtons mīlēja gregoriāniskos dziedājumus. Joprojām ir saglabājušies viņa balss ieraksti, ko trapistu tēvi atskaņoja pusdienu maltītes laikā. Atceres vakarā tika lasīti labāko Kentukijas rakstnieku dzejas un prozas darbi. Mērtona ietekme ir lielāka tagad, nekā tā bija viņa dzīves laikā. Viņa mantojums tiek izplatīts aizvien plašāk, ik gadus publicējot 4-5 grāmatas. Dažās no tām ir rodamas zinātniska rakstura apceres, citās – personīgās liecības par to, kā ar Mērtona starpniecību ir atrasts Dievs. Patīkamu pārsteigumu ir sagādājis pāvests Francisks, kurš pagājušajā gadā uzrunājot ASV kongresa locekļus, ieteica iepazīties ar Mērtona darbiem. Daudzi amerikāņi, kuri par šo mūku, dzejnieku un rakstnieku nebija dzirdējuši, sāka izrādīt interesi. Tomēr, Mērtons vienmēr ir bijis ievērojams autors amerikāņu garīgo rakstnieku aprindās. Apritot 50 gadiem kopš nāves, viņa atceres pasākumi tika rīkoti visdažādākajās ASV vietās. Arī avīzēs un žurnālos varēja rast ne mazums publikāciju.

Lielu ietekmi Mērtons ir atstājis arī uz trapistu ordeni, kurš savu uzmanību sāka vairāk veltīt kontemplatīvam dzīves veidam. Arī protestantu kopienu kristieši, kā arī citu reliģiju piederīgie un neticīgie Mērtonu uzskata par savu draugu, kurš tos saprot un kurš māk runāt sirds valodā. Rakstnieka darbiem piemīt autoritāte, viņam pašam neesot autoritāram.

Vjetnamas kara laikā Tomass Mērtons sāka izrādīt padziļinātu interesi par budistu mūku kustību un 1968. gadā devās ceļojumā uz Austrumu zemēm. Viņš tikās ar pašreizējo Dalailamu Tenzinu Gjatso. Abi reliģiskie viens pret otru izjuta lielu cieņu.

20 decembris 2018, 19:15