Meklēt

Vatican News
COLOMBIA-CHILD-ABUSE-PROTEST

Polija: Baznīcas centieni apkarot seksuālos noziegumus

“Atvainojamies Dievam, seksuālo noziegumu upuriem, viņu ģimenes locekļiem un visai Baznīcas kopienai par ļaunumu, kas nodarīts bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem,” teikts Polijas bīskapu publicētajā paziņojumā, kas izdots 19. novembrī.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Bīskapi aicina cietušos, lai viņi par nodarīto paziņo kompetentām ekleziālajām un valstiskajām autoritātēm. Polijas Baznīcas vadītāji atgādina, ka diecēzēs jau darbojas bērnu un jauniešu aizsardzības sistēma, un ka ir iespējams saņemt palīdzību tiem, kas ir cietuši, kā arī gūt informāciju par to, kas tiek darīts, lai atbildētu uz seksuālajiem noziegumiem. Šo noziegumu autori tiek aicināti atgriezties un nožēlot grēkus.

Polijas Bīskapu konference ir norādījusi, ka pēdējos gados Baznīcu nemitīgi satricina sāpīga informācija, kas nāk no dažādām pasaules zemēm par to, ka atsevišķi klēra locekļi  ir pastrādājuši pret bērniem un jauniešiem seksuāla rakstura noziegumus. Nodarītais kļūst par dziļu ciešanu avotu upuriem. Tas iezīmē visu viņu dzīvi, viņu ģimeņu un ekleziālo kopienu dzīvi. “Ar skumjām atzīstam, ka arī Polijā pastāv seksuālo pārkāpumu situācijas pret bērniem un jauniešiem, ko pastrādājuši daži klēra locekļi un citas personas, kas ir iesaistītas Baznīcas dzīvē. Ar pāvestu Francisku atgādinām, ka upuru un viņu ģimenes locekļu sāpes ir arī mūsu sāpes. Lai atzītu šo nodarījumu cēloņus un izvērtētu to smagumu, esam sākuši vākt nepieciešamos datus,” teikts paziņojumā.

Polijas bīskapi uzsver, ka jau vairākus gadus notiek aktivitātes, kuru mērķis ir kriminālo darbību izskaušana, kas ir saistītas ar seksuālajiem parkāpumiem no Baznīcas klēra puses. Ciešā saistībā ar pāvestiem Benediktu XVI un Francisku, ir attīstīti daži reaģēšanas principi. Katrs signāls par iespējamo kriminālo darbību ir ietverts iepriekšējā izpētē un, ja tiek pierādīts lietas patiesums, informācija tiek nosūtīta Svētajam Krēslam un valsts prokuratūrai.

Bīskapi atgādina, ka ikvienā diecēzē un daudzās reliģiskajās provincēs ir nominēts atbilstoši sagatavots delegāts, kurš guvis formāciju Mazgadīgo aizsardzības centrā. Centrs darbojas kopš 2014. gada, un tas ir pilnvarots pieņemt paziņojumus par seksuālo pārkāpumu pret mazgadīgajiem. Bez tam, delegātam ir jāpalīdz upuriem saņemt psiholoģisko, legālo un pastorālo palīdzību.

Turklāt, jau 5 gadus darbojas arī bērnu un jauniešu aizsardzības koordinators, kuru ir nozīmējusi Polijas Bīskapu konference, un kurš organizē vairākus formācijas kursus diecezālajam un reliģiskajam klēram, kas lēni, bet efektīvi liek mainīt attieksmi pret problēmas smagumu. Diecēzēs, reliģiskajos ordeņos un kongregācijās tiek sagatavota prevencijas sistēma, kas kalpo, lai pasargātu bērnus un jauniešus no iespējamajiem seksuālajiem noziegumiem. “Vēlamies, lai ekleziālās kopienas ir bērniem un jauniešiem droša vide, un lai viņu drošība kļūst par prioritāti visai sabiedrībai,” raksta Polijas bīskapi. Tai pašā laikā viņi vēršas ar aicinājumu pie visām atbildīgajām personām, lai tās dara visu iespējamo, pasargājot bērnus un jauniešus no riska, tai skaitā no tā, kas saistās ar Internet vidi.

21 novembris 2018, 15:54