Meklēt

2018.11.12 Natuzza Evolo, mistica italiana 2018.11.12 Natuzza Evolo, mistica italiana 

Itālija: tiks atklāts Fortunatas Evolo beatifikācijas process

Mileto bīskaps Luidži Rendzo ir paziņojis, ka diecēzes līmenī tiks atklāts vizionāres Fortunatas Evolo beatifikācijas process. Vislielāko prieku izjūt lūgšanu grupas, kuru rašanos savulaik ir veicinājusi šī Kalabrijas apgabalā, Itālijā, pazīstamā mistiķe.

Inese Šteinerte - Vatikāns

 Fortunata, jeb Natuca, kā viņu mīļi sauca vietējie iedzīvotāji, dzīvoja laikā no 1924. līdz 2009. gadam. Jau agrā bērnībā zaudēja tēvu, kurš izceļoja peļņā uz Argentīnu, bet no turienes neatgriezās. Bērnības gadi meitenei bija ļoti smagi. Viņa dzīvoja pastāvīgā trūkumā. 5-6 gadu vecumā Natuca sāka pieredzēt vīzijas un citus mistiskus fenomenus. Gadiem ritot, uz viņas mītni sāka nākt aizvien vairāk ļaužu, neraugoties uz Baznīcas autoritāšu ieteikumiem būt piesardzīgiem. Kādu laiku Natuca tika turēta pat psihiatriskajā slimnīcā. 19 gadu vecumā viņa apprecējās. Ģimenē piedzima 5 bērni. Taču, līdz ar precētas sievas rūpēm vīzijas un fenomeni nebeidzās.

Natuca neprata ne lasīt, ne rakstīt, bet viņa redzēja Jēzu, Dievmāti, svētos, mirušo dvēseles, runāja ar sarģeņģeli, saņēma stigmātus, spēja vienlaikus atrasties vairākās vietās, uz savas miesas izcieta Kunga ciešanas. Visu savu pieredzi viņa izdzīvoja pazemībā un paklausībā Baznīcai. Natuca spēja sniegt mierinājuma vārdus visiem, kuri nāca viņu apmeklēt.

Kā stāsta Mileto bīskaps Luidži Rendzo, diecēze beatifikācijas procesa atklāšanu ir gaidījusi 4 gadus. Sākumā zināmu atturību izrādīja Ticības Mācības kongregācija, bet neskaidrības ir izdevies noskaidrot un beigās ir panākta Svēto lietu kongregācijas atļauja. Lūgts raksturot Natucas Evolo personību, bīskaps Rendzo saka:

“Viņa bija svēta ģimenes mamma, starp citu analfabēte, ko Kungs ir iesaistījis savā pestīšanas plānā, dodams viņai īpašas dāvanas. Viņas atstātā vēsts ir lielā mīlestība uz Euharistiju, uz Baznīcu, paklausība Baznīcai un priesteriem, dziļš mariānisks garīgums, godbijība, ko viņa izplatīja pret Jaunavas Marijas Bezvainīgo Sirdi, dvēseļu patvērumu. Tieši to viņa piemetināja jo īpaši.”

Natucas pieredze atgādina svētā tēva Pio pieredzi. Bīskaps Rendzo stāsta, ka tieši šai jautājumā ekleziālās autoritātes ir izrādījušas piesardzību, pirms atļaut beatifikācijas procesu. Tāpat kā tēvam Pio, arī Natucai Lielā Gavēņa laikā uz miesas parādījās stigmāti. Pēc tam tie pazuda bez jebkādas medicīniskas iejaukšanās. Tāpat spēja komunicēt ar ārpasauli, ar aizgājēju dvēselēm, ir aspekti, ko tik grūti savienot ar pierastajiem racionālajiem apsvērumiem, tāpēc šai ziņā ir ieturēta liela piesardzība.

Lai arī vizionāre ir pieredzējusi neizpratni no vietējā bīskapa puses, viņa vienmēr ir palikusi tam paklausīga. Kādā no vīzijām, sarunājoties ar Jēzu, Natuca atzinusies: “Neesmu paklausījusi tam, ko Jūs teicāt, jo man bija jāpaklausa bīskapam.” Atbildes vietā Jēzus sacījis: “Tu esi labi darījusi, paklausot bīskapam”.

Kalabrijas ticīgo kopiena, jo īpaši Natucas ierosinātās lūgšanu grupas ar skaļiem aplausiem uzņēmušas ziņu par to, ka jau pavisam drīz sāksies viņas beatifikācijas process.

13 novembris 2018, 16:54