Meklēt

DjA2sFyXcAENvzy.jpg

Itālija: gatavošanās Pasaules ģimeņu saietam Dublinā

Inese Šteinerte - Vatikāns

Divi gadi ir pavadīti pārdomām par tematu “Laimes ceļi derībā starp vīrieti un sievieti”. Itāliešu ģimenēm ir šķitis, ka šis temats līdzinās enciklikas “Mīlestības līksme” patiesajam garam.

Pāvests Francisks prasa, lai ģimenes būtu par raugu sabiedrībā, ko aizvien vairāk skar ievainojumi un kas balstās tikai uz sevi vien. Kā atbildēt uz šo izaicinājumu? Itālijas Bīskapu konferences atbildīgais par ģimeņu pastorālo aprūpi, priesteris Paolo Džentili intervijā “Vatican News” pastāstīja, ka  ģimenes, kas ies pa Dublinas ielām, būs kā “žēlastības upe”. Vairums Dublinas iedzīvotāju ir neprecējušies. Šeit atrodas lieli Eiropas uzņēmumi un darbs tajos bieži ietekmē ģimenes dzīvi, vai arī neļauj ģimeni izveidot. Bez tam, pilsēta ir piedzīvojusi spēcīgu sekularizāciju, bet vēl lielāku iespaidu ir atstājuši nesenie skandāli. “Cilvēki ir izslāpuši pēc prieka, ko dod mīlestība starp vīru un sievu, starp vecākiem un bērniem, pie reizes neaizmirstot arī sievasmāti un vīramāti,” saka priesteris Džentili.

Daudzus gadus būdams Itālijas ģimeņu garīgais pavadītājs, priesteris atzīst, ka enciklikā “Mīlestības līksme” viņu visvairāk uzrunā ikdienas ģimeniskais svētums, jo īpaši svētuma konkrētība. Paradoksālā veidā svētums šķiet vedam ārpus realitātes, taču patiesībā tas vēl skaistākā veidā palīdz dzīvot saskaņā ar realitāti. Garīgais lielums izpaužas sociāla rakstura centienos nabadzīgo labā, pie tam, raugoties uz viņiem ne jau “no augšas”, bet gan kā uz brāļiem, atklājot viņos Jēzus vaigu.

Jāpiebilst, ka Itālijas Bīskapu konference ir apņēmusies apmaksāt ceļojumu uz Īriju bērniem līdz 14 gadu vecumam.

08 augusts 2018, 15:08