Meklēt

Cattedrale in Poznan, Polonia Cattedrale in Poznan, Polonia 

Polija: Poznaņas diecēzei – 1050

No 22. līdz 24. jūnijam notika Poznaņas diecēzes 1050. gadskārtas svinības. Jubilejas moto bija “Poznaņa. Kristus un mēs”. 23. jūnijā Svēto Misi laukumā iepretim katedrālei svinēja pāvesta legāts, Prāgas arhibīskaps, kardināls Dominiks Duka. Viņs nolasīja arī pāvesta vēstījumu.

Inese Šteinerte - Vatikāns 

Atskatoties vēsturē, Svētais tēvs atzīmē, ka lielu veikumu šeit ir izdarījis bīskaps Jordans, kuram valdnieks Mečislavs I uzticēja rūpēties par pagānu pievēršanu kristietībai. “Tāpēc  ir taisnīgi, ka bīskapu piemin vietējā Baznīca,” teikts pāvesta vēstījumā.

Kardināls Duka Svētās Mises homīlijā norādīja uz XXI gadsimta Baznīcas uzdevumu atgriezt pienācīgu vietu sakramentiem, pie tam, ne tikai indivīda dzīvē, draudzē, vai diecēzē, bet arī visā Eiropas kultūrā un civilizācijā. “Vai saucam to par kristīgo, vai Rietumu kultūru un civilizāciju, mēs apzināmies, ka pašreizējā krīze galvenokārt ir mūsu kultūras un civilizācijas krīze,” teica Čehijas Baznīcas primass.

Svētdien, 24. jūnijā par godu Poznaņas diecēzes 1050 gadu jubilejai notika ģimeņu svētki, ko noorganizēja vietējā Caritas organizācija sadarbībā ar pilsētas valdi. Pirms ģimeņu svētkiem Poznaņas arhibīskaps-metropolīts Staņislavs Gondeckis svinēja Euharistiju. Viņš uzsvēra, ka ir nepieciešams jauns misionārs ieguldījums, lai atjaunotu Baznīcu, stiprinātu ticību un kristīgo identitāti, un piešķirtu jaunu entuziasmu kristīgajai dzīvei, jo ticība nostiprinās, kad tā tiek nodota citiem.

Poznaņas biosfora tika nodibināta 968. gadā. Līdz 1000. gadam tā aptvēra visu Polijas valsti. Līdz ar pāvesta Jāņa XIII iecelto bīskapu Jordanu tika aizsākta Polijas Baznīcas hierarhija, bet valdnieks Mečislavs I Poznaņā uzcēla pirmo katedrāli Polijā. Līdz 1798. gadam Poznaņas biosforā ietilpa arī Varšava. Laikā no 1821. līdz 1946. gadam Poznaņa bija Polijas Baznīcas primasa sēdeklis.

26 jūnijs 2018, 19:33